De Beelddenkende Brein Methode - het Beelddenkende Brein

De kernopleiding beelddenken is bedoeld voor leerkrachten, ouders, coaches, beginnend coaches en volwassen beelddenkers die zichzelf beter willen leren kennen. Ouders van thuiszitters zijn ook gebaat bij deze kennis. Veel B3 scholen hebben veel beelddenkers onder hun leerlingen en kunnen ook hun voordeel doen met deze basiskennis over het lerende brein. De Beelddenkende Brein Methode biedt verbinding en uitbreiding van bestaande professionele kennis die ervoor zorgt dat je je kennis in kunt zetten daar waar het nodig is. Zo kun je bij elk kind aansluiten bij het natuurlijke leerproces zonder elk kind individueel les te hoeven geven.

De beelddenkende brein methode in de klas

De algemeen aanwezige kennis over het beelddenken is over het algemeen niet toereikend om de lesstof aan te passen en de kennis over het taaldenkbrein ontbreekt vaak geheel. Op veel pabo’s wordt er wel enigszins aandacht besteedt aan anders lerende leerlingen maar echte, verdiepende kennis is meestal niet aanwezig. De kernopleiding Beelddenken gaat verder waar de pabo ophoudt en biedt verdiepende basiskennis die alle bestaande kennis over lesgeven, didactiek en pedagogiek, hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid met elkaar verbindt en verstevigd. Met de Beelddenkende Brein Methode krijg je tools in handen om je lessen aan te passen voor alle leerlingen in je klas.

Kijken naar het hele kind

Het lerende brein is afhankelijk van verschillende factoren. Als eerste de intelligentie: hoe hoger de intelligentie, des te gemakkelijker kan een leerling complexe zaken begrijpen. In de lesmethoden wordt daar wel op ingespeeld maar hoogbegaafde leerlingen hebben hier vaak geen baat bij.

Naast intelligentie speelt het dominantieprofiel een grote rol in het natuurlijke leerproces. Of je een beelddenker of taaldenker bent maar ook of je liever visuele of auditieve informatie hebt of dat je een doener bent en de lesstof moet beleven. Ook een trage verwerkingssnelheid wordt veroorzaakt door het dominantieprofiel.

Als sluitstuk kan een leerling te maken hebben met een neurodiversiteit als ADHD, ADD, Autisme, Dyslexie, Dyspraxie, TOS of dyscalculie. Dit beïnvloed ook de manier waarop een leerling in staat is om te leren.

Bij het beelddenkende brein besteden we naast de neurodiversiteiten ook aandacht aan genderdiversiteit omdat we vinden dat dat ook bepalend is voor de persoonlijkheid van een persoon.

Rekenen voor beelddenkers

Voor veel beelddenkers is rekenen een struikelblok op school. Niet omdat ze niet kunnen rekenen maar wel omdat de terminologie niet altijd gelijk begrepen wordt en omdat de lesstof in heel veel kleine stukjes opgedeeld worden waardoor ze het overzicht kwijt raken. Ook is niet altijd duidelijk waar iets voor gebruikt gaat worden. Door deze ontbrekende informatie aan het begin van het leerproces te geven kun je top-down lesgeven zonder dat je de hele lesmethode overboord moet gooien. Je kunt niet het hele systeem veranderen omdat een aantal leerlingen het anders willen. Door beide methoden toe te passen, top-down en bottom-up doe je alle leerlingen een plezier.

In de kernopleiding leggen we de pijnpunten bloot en met De Beelddenkende Brein methode geven we directe instructie hoe je een beelddenker mee kunt krijgen met de rekenles. Zowel voor ouders, coaches, leerkrachten als volwassen beelddenkers die een deel van het rekenen gemist hebben.

Taal voor beelddenkers

Het aanleren van taal gaat bij beelddenkers anders dan bij taaldenkers. Daar zit de dominantie van de hersenhelften in de weg maar ook het hele dominantieprofiel is bepalend voor hoe een leerling leert lezen. Veel jonge beelddenkers hebben in groep 3 en 4 dyslexie-achtige problemen. Deze leerlingen hebben niet allemaal dyslexie. Als ze eenmaal doorhebben wat de bedoeling is van al die letters kunnen ze vaak ineens grote sprongen maken. Ook de gevoeligheid van de ogen en de werkrichting kunnen daarbij een rol spelen. Al deze facetten worden op een eenvoudige manier meegenomen in het leerproces volgens de beelddenkende brein methode.

Opvoeding en beelddenkers

School is belangrijk maar alles begint natuurlijk bij de opvoeding. Als een kind op school komt kan het allang leren. Het heeft al geleerd om te praten, te lopen, te fietsen. Alles volgens het natuurlijke leerproces dat bij dit kind past. Als ouder speel je daar natuurlijk ook graag op in. Aansluiten bij de behoeften van je kind gaat het beste vanuit verbindende communicatie.

Driehoek leerkracht- leerling- ouder

Waar de opvoeding ophoudt, gaat school verder. Een kind groeit op binnen verschillende mini-maatschappijtjes en moet zich overal staande kunnen houden. Fijn als het geweldloos communiceren, de verbinden de communicatie verder gaat buiten de veilige haven van het gezin, of de veilige haven van school of een vereniging. Wat in de ene setting werkt kan ergens anders ook toegepast worden. Onderlinge afstemming is daarvoor cruciaal. Naar alle kanten toe, waarbij ook de leerling aan moet kunnen geven wat voor hen werkt.

Voor volwassen beelddenkers is dit ook van belang alleen ben je daar minder afhankelijk van de mensen om je heen die over jou beslissen maar wel afhankelijk van de mensen om jou heen die van alles van jou verwachten en hun eigen systeem proberen te handhaven. Ook hier is geweldloze communicatie en begrip over en weer heel belangrijk.