Betekenis dyspraxie - het Beelddenkende Brein

Wat is dyspraxie?

Dyspraxie is het niet automatisch aansturen van de spieren door de kleine hersenen. Ook dyspraxie kent meerdere oorzaken.

Een kind kan permanent dyspraxie hebben doordat de kleine hersenen niet goed ontwikkeld zijn. Alle bewegingen worden dan moeizaam aangestuurd. Dat betekent dat alle bewegingen die wij normaal automatisch doen zoals typen, een pen vasthouden, veters strikken zelfs lopen en praten, bewust(er) uitgevoerd moeten worden.

Voor een kind met dyspraxie is het leren schrijven en veters strikken heel lastig. Met oefening gaat het uiteindelijk steeds gemakkelijker maar zal altijd een lastig punt blijven.

Een Taalontwikkelingsstoornis(TOS) kan veroorzaakt worden door dyspraxie en dyspraxie komt voor bij autisme en hoogbegaafdheid.

Dyspraxie en autisme

Stress heeft invloed op de werking van de kleine hersenen. Een lijf dat onder hoogspanning staat stuurt minder energie naar de hersenen waardoor de grove motoriek voorrang krijgt en de fijne motoriek moet inleveren.

Autisten zijn vaak gestrest omdat een veilig gevoel voor hen moeilijker bereikt kan worden. Dat kan effect hebben op hun lichaamsgevoel en dus aansturing. Ook het gevoel met het eigen lijf is vaak verstoord waardoor ook de aansturing belemmert kan worden. Veel autisten fladderen of houden van diepe druk zodat zij hun lijf beter voelen. Dit kan helpen om ook de dyspraxie te beperken. Stress bij autisme kan er ook voor zorgen dat ze tijdelijk niet kunnen praten. dan krijg je een appje van je dochter terwijl ze naast je staat ‘mam, ik kan even niet praten’ en dat is dan letterlijk bedoeld.

Dyspraxie en hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen kenmerken zich vaak door een snelle vroege mor=torische ontwikkeling. Ze kunnen voor hun eerste verjaardag al lopen, kruipen heel kort en een blokkenstoof hebben ze na een paar keer oefenen doorgrond en is niet meer interessant. Er zijn dus weinig herhalende bewegingen waardoor de kleine hersenen niet goed genoeg de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Net zoals de ‘billenschuivers’ heeft dat zijn weerslag op de rest van de ontwikkeling. Da kan ten grondslag liggen aan een slecht handschrift en andere motorische problemen. Veel spelen en fijnmotorisch speelgoed kan dan een oplossing bieden.

Kernopleiding Beelddenken

Tijdens de dag neurodiversiteiten is hier uitgebreid aandacht voor zodat je als ouder, coach of leerkracht weet waar de problemen vandaan kunnen komen en dus een adequate oplossing gevonden kan worden en/of het verwachtingspatroon richting het kind aangepast kan worden en stimulerende oefeningen ingezet kunnen worden. Zo voelt het kind zich gezien en worden de problemen bij de bron aangepakt zonder allerlei diagnoses.