Dominantieprofiel - het Beelddenkende Brein

Wat is een dominantieprofiel?

Iedereen heeft twee ogen, twee oren, twee handen, twee voeten én twee hersenhelften. Van al deze zintuigen is er 1 dominant, de baas. Van ieder mens zijn de hersenhelften hetzelfde waarbij de linker- en rechterhersenhelft allebei specifieke taken hebben. Ze verwerken allemaal stukjes informatie. Zo praat je met je linkerhersenhelft en zing je met je rechter. Dat is bij ieder mens zo. Maar net als dat jij een favoriete hand hebt waarmee jij schrijft heb je ook een favoriete hersenhelft die informatie verwerkt. En dat doen ze dus allebei op een andere manier. Leren praten, rekenen, schrijven lezen gebeurt dus allemaal net even anders. Hersenen kun je zien als een grote computer en een computer kan niks zonder informatie. Die informatie komt uit he zintuigen: je ogen, oren, handen en voeten en nog een heleboel meer maar die zijn niet dubbel uitgevoerd. Ook deze zintuigen hebben een dominantie. 

Zintuigen kruislings verbonden met hersenhelften

De informatie uit de zintuigen wordt kruislings ontvangen door je hersenen. Het maakt dus uit welke hand dominant is naar welke hersenhelft deze informatie gestuurd wordt. Zo werkt dat afzonderlijk voor al je zintuigen. De combinatie van verwerkingssysteem (taaldenken of beelddenken) en dominantie van je zintuigen noemen we je dominantieprofiel en dit dominantieprofiel bepaald hoe, en met welke zintuigen, jij leert. Dominantieprofielen zijn er in 32 verschillende smaken. 
Stel je hebt een dominante rechterhersenhelft en een links oog en een rechter hand. Alles wat je oog ziet komt in de rechterhersenhelft binnen. Vervolgens moet deze hersenhelft aan de rechterhand de informatie doorsturen. Dit gaat via een omweg. Deze persoon zal hierdoor op z’n minst “onhandig” zijn.


Zo zijn er dus 32  combinaties mogelijk, voor de mensen met een rechter dominante hersenhelft meestal met leerproblemen tot gevolg omdat er in het onderwijs uitgegaan wordt van maar 1 dominantieprofiel: dat van het linkse brein met alle zintuigen rechts. Maar ik kom ook mensen met een linkerhersenhelft en alle zintuiglijke dominanties links tegen. Ook zij lopen tegen specifieke leerproblemen aan.


Richtingsmoeilijkheden

Je dominantieprofiel bepaald welke kant jij op wil lezen of schrijven. De linkerhersenhelft, rechter oog en rechterhand willen van nature van links naar rechts werken. Dit is ook onze gangbare schrijf- en leesrichting. De rechterhersenhelft, linkeroog en linkerhand willen van nature van rechts naar links werken. Dit is tegengesteld aan wat wij doen en leren op school. Hierdoor kunnen sommige kinderen in de problemen komen. De meeste beelddenkers (rechterhersenhelft) denken dus van nature “de verkeerde kant op”. Dit is een van de redenen waardoor zij heel lang de letters en cijfers nog blijven omdraaien. Soms schrijven ze zelfs compleet in spiegelbeeld.
Voor jonge kinderen (tot 6 maximaal 8 jaar) hoort dit bij de normale ontwikkeling maar als het na groep 4 nog een hardnekkig probleem is dan ligt de oorzaak in de natuurlijke schrijfrichting die van rechts naar links loopt. Beelddenken dus, geen dyslexie.
Richtingsmoeilijkheden kunnen in heel veel leergebieden doorwerken:
– Woorden worden van achter naar voren gelezen zodat de letters gehusseld worden.
– Woorden worden in spiegelbeeld geschreven (vaak alleen bij jonge kinderen) bij oudere kinderen worden de 3 en de c in spiegelbeeld geschreven. Of de b en de d door elkaar gehaald.
– De eu en ui worden steeds verkeerd geschreven.
– Cijfers worden verkeerd om geschreven. 42 wordt 24.
– Klokkijken is lastig omdat de wijzerplaat gespiegeld wordt of de draairichting niet wordt geautomatiseerd.

Als een goed uitgerekend antwoord verkeerd gerekend wordt omdat de leerkracht niet in de gaten heeft dat jij het antwoord andersom hebt opgeschreven, dan snap jij niet dat de leerkracht niet in de gaten had dat jij het wel goed had uitgerekend. Dus denk je dat je antwoord fout is. Maar hoe moet je dan de som uitrekenen? Als je toch al gevoelig bent, en een groot rechtvaardigheidsgevoel hebt dan heeft een klein foutje grote gevolgen.


Handleiding van de leerling
Door inzicht in het dominantieprofiel krijg je een redelijk betrouwbare handleiding hoe een leerling leert. Dit kan heel helpend zijn om te bepalen welke hulpmiddelen ingezet kunnen worden om een leerling te begeleiden en welke manier van uitleg de leerling nodig heeft om tot begrip van de lesstof te komen.

Tijdens de kernopleiding Beelddenken leer je hoe je het dominantieprofiel kunt afnemen, hoe je het moet interpreteren en krijg je de uitleg voor de 32 verschillende dominantieprofielen zodat jij voor elk kind, jongere of volwassenen weet hoe die leert, communiceert of waar de sterke punten liggen. Een waardevolle bron van informatie en inzicht waar iemand zijn hele leven voordeel mee kan doen.


Persoonlijke begeleiding
Als je bij Natasja of Miranda een persoonlijke begeleidingstraject in gaat is het dominantieprofiel de basis van het begeleidingsproces en wordt altijd tijdens de intake afgenomen.