Dyslexie, Dyscalculie en TOS - het Beelddenkende Brein

Oorzaak TOS, Dyslexie en dyscalculie

Bij dyslexie, dyscalculie en een taalontwikkelingsstoornis (TOS), worden de problemen veroorzaakt doordat een, of meerdere, breingebieden niet goed functioneren of de informatie niet goed doorgeven. De meeste van deze breingebieden zitten in de linkerhersenhelft, de hersenhelft die taaldenkers gebruiken voor hun primaire denksysteem. Deze hersengebieden maken een automatische koppeling tussen symbolen op papier en een klank, hoeveelheid of begrip.

Verschil tussen beelddenken en dyslexie, TOS en dyscalculie

Beelddenkers maken bij hun primaire denkproces ook geen gebruik van de linkerhersenhelft waardoor zij moeite kunnen hebben met het automatisch koppelen van deze gegevens. Dat kan dus verwarring opleveren met deze neurodiversiteiten. Veel mensen met dyslexie zijn beelddenkers maar niet allemaal en lang niet alle beelddenkers hebben dyslexie.

Door onderscheidt te maken tussen een neurodiversiteit en beelddenken doe je alle kinderen recht. Kinderen die dyslexie, dyscalculie of een TOS hebben hebben baat bij professionele begeleiding, extra tijd en hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat ze de lesstof zo goed mogelijk mee krijgen en ondertussen ook aan hun ontwikkeling kunnen werken. Beelddenkers zijn gebaat bij andere ondersteuning, zij moeten leren omgaan met hun eigen natuurlijke leerproces en moeten de kans krijgen om hun talenten te benutten en te ontwikkelen, net zoals taaldenkers in hun natuurlijke leerproces gefaciliteerd worden. Ook beelddenkers zouden recht moeten hebben op extra tijd als hun vertraagde verwerkingssnelheid daar aanleiding toe geeft en een tafelkaart is een handig hulpmiddel, net als een leesliniaaltje. Maar alleen als het nodig is om verder te kunnen met de ontwikkeling.

Wat is Dyslexie

Bij dyslexie blijft het lastig om van losse klanken woorden te vormen. Het omdraaiien van letters is geen aanwijzing voor dyslexie maar voor beelddenken. het blijven hakken en plakken wel. Ook kunnen mesne met dyslexie nog heel lang moeite blijven houden met de diepere betekenis van een tekst als ze die lezen terwijl ze de diepere betekenis wel begrijpen als ze de tekst horen. Vandaar dat de boeken van Natasja ‘Beelddenkers, Als kwartjes vallen’ en ‘Allergisch voor Moeten‘ voorzien van een QR-code waarmee je de boeken gelijk kunt luisteren.

Wat is Dyscalculie

Veel beelddenkers hebben moeite met getalbegrip en daardoor rekenen. In de beelddenkende brein methode reiken wij verschillende tools aan waarmee beelddenkers de kans krijgen om het rekenen te gaan voelen en zo het rekenen te gaan begrijpen. Mensen met dyscalculie blijven moeite houden met de relatie tussen een getal op papier en een hoeveelheid maar ook de getallen onderling.

Wat is een TOS?

Bij een taalontwikkelingsstoornis is er geen automatische koppeling tussen een woord en een begrip. Beelddenkers leren taal ook op een andere manier, zij begrijpen dat een betekenis bij een woord hoort meer dan dat ze het automatiseren. Daar zit wel een stuk overlap met de taaldenkers maar vaak hebben beelddenkers moeite met termen die de taaldenkers niet uitgelegd hoeven te krijgen. Veel beelddenkers kunnen compenseren en verbloemen dat zij een verminderd woordbesef hebben. Soms is het lastig om te bepalen, zeker bij hoogbegaafde jongeren en volwassenen, of er sprake is van dyslexie, TOS en/of beelddenken en lopen deze neurodiversiteiten in elkaar over. Meer tijd en besef dat dit moeizamer verloopt is dan vaak de oplossing om de druk eraf te halen. Een taalontwikkelingsstoornis kan zich uiten in afasie waarbij de woorden niet gevonden worden of er is sprake van dyspraxie waarbij het probleem zit in de aansturing van de mondmotoriek.

Stress en hulpmiddelen

Een beelddenkbrein is gevoelig voor stress en tijdens stress is ook de hersenwerking verminderd. Als jij al meer moeite hebt met het automatische begrip dan is het heel belangrijk dat je wel over je volle denkcapaciteit kunt beschikken. Hulpmiddelen zijn dan van essentieel belang.

De Beelddenkende Brein methode bevat handige checklists waarmee je in een oogopslag de verschillen tissen de verschillende neurodiversiteiten en beelddenken kunt bekijken en afchecken.