Wat is beelddenken - het Beelddenkende Brein

Onze hersenen verwerken de informatie die ze uit onze zintuigen krijgen. Net zoals dat jij een linker- of rechter dominante hand hebt heb je ook een dominante hersenhelft. En beide hersenhelften verwerken informatie op een andere manier. Van de zintuigen waar we er 2 van hebben, is er ook één dominant en zijn niet allemaal even toegankelijk voor je brein.

De combinatie van je dominante zintuigen én dominante hersenhelft vormen samen je dominantieprofiel en dat bepaald hoe je informatie verwerkt en dus leert, communiceert en functioneert.

Er zijn 2 verschillende manieren van denken: taaldenken en beelddenken. Het Taaldenkende brein is het uitgangspunt van diverse systemen in onze samenleving zoals het schoolsysteem maar ook in bedrijven en bij de overheid wordt er veel uitgegaan van de taaldenkmanier van denken en doen. En communiceren.
Het Beelddenkende brein voldoet dan niet aan het standaard plaatje maar bezit een creativiteit en originaliteit die net zo waardevol is maar meestal niet naar waarde gezien wordt.
In een beelddenkvriendelijke wereld zijn taal- en beeldenkers in hun element. Beide denkwijzen zijn van groot belang voor onze samenleving. Samen maken ze de wereld compleet.

Taaldenkers denken in details en in volgorde. Van daaruit analyseren zij een probleem en herkennen daarin patronen. Dit gaat via het oorzaak-en-gevolg principe. Daarnaast is hun brein volledig ingesteld op automatiseren. Alles wat geleerd wordt gaat via het automatische proces van herhalen en onthouden. Taal, rekenen, fietsen, zwemmen. Dat past prima in ons onderwijssysteem en onze maatschappij.

Beelddenkers leren helemaal anders. Zij zijn gericht op het geheel en in hun brein ontstaan concepten van die zij samenvoegen met informatie uit het verleden. Vanuit het geheel begrijpen zij wat de bedoeling is en gaan dan bedenken hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Op hun eigen manier, liefst in een keer zonder te oefenen. Door observeren en intuïtief weten komen zij tot leren.

Ieder mens heeft twee hersenhelften die bij iedereen gelijk zijn. Maar deze twee hersenhelften zijn niet gelijk, zij verwerken inkomende informatie op een andere manier, via het taaldenksysteem of het beelddenksysteem. Net als dat je een voorkeur voor een schrijfhand hebt. Als volwassenen kun je van beide systemen gebruik maken al heb je nog steeds een voorkeur. Als kind heb je die luxe niet, dan is je brein nog in ontwikkeling en heb je voornamelijk toegang tot je dominante hersenhelft.

Hersenen zijn een soort computer die de informatie uit de zintuigen moeten verwerken. Welke zintuigen dominant zijn, je schrijfhand maar ook de voet waarmee jij doelpunten scoort en je oog dat rechtdoor kijkt, bepaald hoe gemakkelijk bepaalde informatie toegankelijk is in jouw brein.

De problemen waar beelddenkers in het dagelijks leven tegenaan lopen zijn terug te voeren naar dit dominantieprofiel en de andere manier van informatieverwerking dan taaldenkers doen. De miscommunicatie, de verhoogde behoefte aan autonomie, het allergisch zijn voor Moeten, de hooggevoeligheid zijn allemaal aanwijzingen van een andere manier van denken.

In onze opleiding en tijdens de persoonlijke begeleiding is dit dominantieprofiel de uitgangsbasis. Het geeft inzicht in hoe een kind leert of een volwassene denkt en informatie verwerkt. In een uitgebreid verslag krijg je handvaten waarmee je direct aan de slag kunt en begrijpt welke sterke punten iemand heeft en welke uitdagingen er zijn.

In onze opleiding besteden we een hele dag aan het afnemen en interpreteren van dit profiel. Wat betekent het voor de manier waarop je communiceert, welke behoeftes jij hebt en op welke plek hje het beste kunt zitten in de klas?

Door de andere manier van informatieverwerking loopt een beelddenker tegen specifieke problemen aan in het onderwijs:

 • Automatiseren gaat lastig. Vooral de tafels.
 • Klokkijken gaat moeizamer
 • Blijven letters en cijfers/getallen omdraaien
 • Hooggevoeligheid op meerdere vlakken
 • Faalangstig
 • Perfectionistisch
 • Denken moeilijk
 • Zit meer in dan eruit komt: leerprestaties zijn lager dan van de intelligentie verwacht mag worden
 • Hebben veel informatie nodig
 • Nemen taal letterlijk
 • Last van tijdsdruk
 • Groot rechtvaardigheidsgevoel
 • Intuïtief
 • Autonoom
 • Out-of-the-box denken
 • Allergisch voor Moeten

Hooggevoeligheid is een eigenschap van het beelddenkende brein. Het zit helemaal verweven in het denkproces. vandaar dat wij tijdens de opleiding een hele dag besteden aan deze hooggevoeligheid. hooggevoeligheid is er in heel veel facetten en kun je niet wegpoetsen. Al vanaf jongs af aan is deze hogere gevoeligheid in kinderen op te merken. Vandaar dat het voor jonge ouders al een graadmeter kan zijn of hun kind wellicht een beelddenker is. Beelddenken is net zo normaal als taaldenken alleen de opvoeding kent wel meer uitdagingen, tenzij je weet hoe je ermee om moet gaan, dan kan het juist gemakkelijker worden.

Hoogbegaafden zijn beelddenkers met een hoge intelligentie. Hun kenmerkende hooggevoelige, creatieve denkproces en hoge zelfbewustzijn is nauw verbonden met het beelddenken. Je zou denken dat een hoge intelligentie garant staat voor een probleemloze schoolcarriere, helaas is niets minder waar. Hoogbegaafdheid betekent niet dat alles vanzelf gaat, het betekend dat je ver afwijkt van het gemiddelde en daardoor op regulier onderwijs gen passend onderwijs krijgt. Ook niet als er versneld wordt.

Het is belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de specifieke beelddenkmanier van leren. Niet via automatiseren maar via begrip en bewuste koppelingen. Ook moet er aandacht zijn voor de hoge gevoeligheid, de noodzaak tot creëren, zelf uitvinden en het hoge zelfbewustzijn dat ook ontwikkeld moet worden door te spiegelen met leeftijdsgenoten. De verschillende ontwikkelstadia lopen niet altijd synchroon binnen een hoogbegaafd kind/persoon. Door het intuïtieve denken is het lastig om te presteren in ons reproductieve onderwijssysteem. Door te weten hoe jouw brein werkt kun je echter wel een groot verschil maken en is een HB brein zeker in staat om goed het onderwijs te doorlopen.

Vaak wordt de hoogbegaafdheid echter te laat ontdekt en verschuilt de hoge intelligentie zich achter aanpas- en compensatiegedrag. net zolang tot de leerling niet meer in staat is om die aanpassing te doen en het trauma, opgestapeld door allerlei kleine gebeurtenissen, te groot wordt. Ineens is de maat vol. Zodra je kind klaagt over buikpijn en hoofdpijn als het naar school moet ben je eigenlijk al te laat. dan heeft het trauma zich al vastgezet in je kind. Gelukkig zijn kinderen veerkrachtig en is het zeker mogelijk om het proces om te keren. Ook hier is de oplossing het dominantieprofiel en weten hoe je denkt en leert.

Veel neurodiversiteiten als ADHD, ADD en Dyslexie hebben een verwantschap met beelddenken. Maar zeker niet alle beelddenkers hebben een onderliggende neurodiversiteit. vaak wordt wel de neurodiversiteit gezien maar niet het feit dat deze persoon een beelddenker is. Zou je dat wel doen dan heb je een aanwijzing in handen hoe deze persoon kan leren en functioneren, aangevuld met de extra uitdagingen die bij de neurodiversiteit horen. Door naar de hele mens te kijken en neurodiversiteit als uitdaging en niet als probleem te zien, creëer je kansen. Niet de persoon moet veranderen maar de omgeving moet zich aanpassen, zodanig dat de persoon zichzelf kan ontwikkelen en steeds minder een aangepaste omgeving nodig heeft.

Natuurlijk kan dat!
Tijdens de Kernopleiding Beelddenken en in de online cursussen van Het Beelddenkende Brein leer je om te bepalen hoe iedereen leert en wat je nodig hebt om te floreren. Door gedegen kennis over de verschillende natuurlijke leerprocessen en hoe je die kunt bepalen weet jij jouw opvoeding, onderwijs of (bege)leiding zodanig in te richten zodat je jouw kinderen, leerlingen, werknemers, teamleden of klanten precies kunt vertellen waarom ze tegen bepaalde problemen aanlopen en wat hun sterke kanten zijn. Dit inzicht geeft vaak een stevige basis voor zelfvertrouwen en een goed uitgangspunt voor het vinden van passend onderwijs, hobby’s, eventuele hulp en werkplek.

Inzicht in deze natuurlijke manier van informatie verwerken, hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid en tal van andere neurodiversiteiten zoals ADHD en autisme maar ook dyslexie, hebben invloed op hoe jij in het leven staat. Het zijn van een taaldenker of beelddenker is zeer bepalend voor welke vorm van hulp jouw echt gaat helpen. Maar ook hoe een gestelde diagnose jouw leven bepaald en hoe jij jouw leven zo inricht dat jij ervan kunt maken wat je wilt.

Voorkom stress!

Beelddenkers zijn uiterst creatief en kunnen precies aanvoelen wat iemand nodig heeft. Dat maakt dat ze zich heel goed kunnen aanpassen en vaak niet eens opvallen totdat het echt niet meer gaat. Dat is de complexe werkelijkheid van het beelddenken, en wij nemen jou mee op reis.

Door te leren hoe jouw brein werkt, leer je volgens je eigen natuurlijke denkproces en voel je je veilig. Dat is de kern van waaruit we iedereen in deze wereld kunnen helpen. Terug naar de basis, de oorzaak van alle uitdagingen en belemmeringen, en van daaruit kijken hoe het wel lukt om te leren en presteren. Hoe je de buitengewone creativiteit en het visuele denkvermogen kunt inzetten om tot leren te komen.

Niet volgens de standaard methode maar wel volgens de methode die past bij dit ene individu. En als je weet hoe dat werkt dan kun je alle leerlingen in je klas, alle kinderen in je gezin, je  partner en collega’s én jezelf begrijpen en hen de veiligheid bieden om uit te groeien naar hun volle potentie. Goede reis.