Hoogbegaafdheid opleiding - het Beelddenkende Brein

Onze kernopleiding beelddenken besteedt een hele dag aan hoogbegaafdheid. Hoogbegaafden zijn per definitie beelddenkers waardoor de kennis uit de kernopleiding beelddenken perfect aansluit bij de natuurlijke leerbehoeften van hoogbegaafde leerlingen, kinderen en volwassenen.

De Beelddenkende Brein methode is ook geschikt voor hoogbegaafden

Hoogbegaafden zijn vooral beelddenkers. De beelddenk manier van leren is dus heel passend voor deze groep leerlingen. De beelddenkende Brein methode is dus goed in te zetten om hoogbegaafden maatwerk te geven.

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen, of kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zoals ze als ze jong zijn genoemd worden, hebben een snel, creatief en complex denkproces wat niet automatisch leidt tot goede leerprestaties. Hoe hoger de intelligentie, des te complexer het beeld dat in het brein geconstrueerd wordt en des te meer losse eindjes die eerst ingevuld moeten worden. De databank groeit razendsnel maar kan de leerhonger niet bijhouden. Omdat ze op een hele andere manier, via associëren en begrijpen en niet via automatiseren en reproduceren, leren kunnen ze niet altijd de gewenste schoolse vaardigheden laten zien. daardoor gaan ze zich aanpassen en vallen ze nog minder op totdat ze ongewenst gedrag laten zien en de omgeving ineens gaat inzien dat er iets mis is. Dan wordt er niet altijd gelijk aan hoogbegaafdheid gedacht want als je hoogbegaafd bent snap je alles toch veel gemakkelijker.

Dat deze kinderen genoeg intelligentie hebben om op hun eigen creatieve manier de juiste antwoorden te produceren wordt vaak niet opgemerkt. Door die eigen oplossingen hoeven ze niet door de leerkuil en gaat een deel van hen geloven dat ze zo slim zijn dat ze niet hoeven te leren. Dat ze nergens moeite voor hoeven doen. Sommigen kunnen dat tot ver in het voortgezet onderwijs volhouden, anderen lopen op 4- jarige leeftijd al vast. Dat heeft te maken met de rest van het dominantieprofiel, andere meespelende neurodiversiteiten en bijkomende karaktereigenschappen als een sterke wil of juist introvertie.

Hoe denken mensen met een hoog IQ?

Mensen met een hoog IQ zijn te verdelen in hoogbegaafde en hoogintelligente mensen. De hoogbegaafden hebben het beelddenken als voorkeursdenken en de hoogintetlligente mensen het taaldenken. Deze twee denkprocessen zijn dus heel verschillend. Hoog intelligente mensen denken heel snel maar wel rechtlijnig, zij denken in oorzaak en gevolg en kunnen heel goed problemen en situaties analyseren en weer samenvoegen.

Hoogbegaafde mensen denken via associëren en begrijpen. Dit denkproces is een intuïtief weten/. Hoe hoger de intelligentie des te complexer het beeld dat in hun hoofd samengesteld wordt maar ook hoe intuïtiever het brein feiten en gegevens samenvoegt tot een nieuw geheel, zonder dat de afzonderlijke stapjes teruggehaald kunnen worden. het probleem hierbij is dat mensen, ook beelddenkers, met een normale intelligentie deze denkwijze niet kunnen volgen en begrijpen. Mensen die intuïtief denken noemen we uitzonderlijk hoogbegaafd. De uitdaging hierbij is dat deze mensen weinig anderen tegenkomen met zo’n snel denkproces. dat zorgt voor eenzaamheid en steeds moeten aanpassen aan de omgeving.

Wat vinden hoogbegaafden leuk?

Hoogbegaafden houden van uitdaging en creëren. Zij willen graag een probleem of onderwerp helemaal uitpluizen totdat ze er alles van begrepen hebben en dan door naar het volgende onderwerp. Vaak hebben ze ook een hoge gevoeligheid waardoor ze intens kunnen genieten van mooie muziek, mooie schilderijen, lekkere geuren.

Ongewenst gedrag

Als er eenmaal ongewenst gedrag gesignaleerd wordt wordt daar een plan op getrokken en wordt er vaak voorbij gegaan aan het niet-passende onderwijs. Met de kernopleiding beelddenken en de bijbehorende beelddenkende breinmethode, kun je uitpuzzelen met welke facetten dit specifieke brein te maken heeft. je gaat de onderliggende hoogbegaafde behoeften ontdekken en duiden zodat je kunt aansluiten bij de leerbehoeften en struikelblokken van de leerling. Ook biedt het gelijk de tools om de leerling of je kind psycho-educatie te geven zodat het zichzelf gaat begrijpen en zelf kan gaan leren hoe het top-down informatie kan gaan verzamelen en verwerken.

Het ultieme doel van het basis- en ook het voortgezet onderwijs is uiteindelijk een kind leren hoe het leert.

Hoge gevoeligheid

Hoogbegaafde beelddenkers zijn superbeelddenkers waarbij de meeste beelddenkeigenschappen in versterkte mate aanwezig zijn. Zo denken ze heel intuïtief, creëren is een eerste levensbehoefte en de gevoeligheid kan heel intens aanwezig zijn. Perfectionisme en rechtvaardigheidsgevoel is vaak bij hele jonge kinderen al opvallend en ze ontwikkelen al heel jong een zelfbeeld terwijl ze heel gevoelig zijn voor indrukken vanuit de omgeving en van leeftijdsgenootjes. helaas zijn er maar weinig kinderen met hetzelfde denk- en ontwikkelingsniveau. daarbij komt het probleem dat de ontwikkeling op bepaalde gebieden (ver) voorloopt maar op andere gebieden hetzelfde is als leeftijdsgenoten en soms zelfs achterloopt. Daardoor ontstaat er een vertekent beeld en een te hoog verwachtingspatroon vanuit de omgeving en vanuit het kind zelf.

Leerkuil

Van hoogbegaafde kinderen wordt vaak gedacht dat zij slim zijn en heel veel dingen vanzelf weten. dat is niet zo. Hun brein kan heel snel complexe informatie oppakken en begrijpen maar heeft wel informatie nodig. Ze hebben het nodig om samen door de leerkuil te gaan, zeker omdat zij, als ze jong zijn, vaak te weinig uitdagingen krijgen omdat alles vanzelf lijkt te gaan. Daardoor leren zij niet op de natuurlijke manier om die leerkuil in te stappen.

Thuiszitters

40% van de thuiszittende kinderen is hoogbegaafd. Doordat hoogbegaafde kinderen beelddenkers zijn past het reguliere onderwijs niet en lopen zij tegen reguliere beelddenkproblemen aan. Niet alle kinderen zijn cognitief hoogbegaafd maar zijn creatief hoogbegaafd. Dat wil dus niet zeggen dat alle hoogbegaafden zomaar naar het VWO kunnen. Ook kan er sprake zijn van bijkomende neurodiversiteiten als een TOS, Dyslexie of autisme. Ook het dominantieprofiel speelt hierin mee. Doordat ze daarnaast heel gevoelig zijn, een hoog zelfbewustzijn hebben en heel goed doorhebben wat er allemaal mis is in het systeem waarin zij moeten passen, zijn ze extra gevoelig voor schooltrauma. Dat kan al vanaf de kleuterklas opspelen. Veel hoogbegaafde kinderen raken zodanig beschadigd dat zij thuis komen te zitten. Zelfs als er hoogbegaafdenonderwijs beschikbaar is wil dat niet altijd zeggen dat dat dan nog afdoende is. Het kan wel heel helpend zijn om met gelijkgestemden naar school te gaan.

Als je kind eenmaal thuiszit is het belangrijk dat er eerst aandacht besteedt wordt aan het welbevinden van het kind voordat het kind weer in een schoolsituatie geplaatst kan worden. Weten hoe je leert is daar de allereerste voorwaarde voor. Vandaar dat wij altijd beginnen bij het dominantieprofiel en het zelfinzicht van de persoon zelf. Daarnaast moet de schoolse situatie zodanig zijn dat die passend is voor het kind en uitgaat van de leermogelijkheden van het kind en niet van het systeem.