Onze agenda - het Beelddenkende Brein

Opgeven voor een openbare lezing, Webinar of workshop:

Wij geven ook lezingen en workshops waaraan deel genomen kan worden door iedereen. Hieronder vind je de data. Na betaling is je deelname definitief. Je betaalbewijs geldt als toegangsbewijs.

Hieronder activiteiten die niet door ons georganiseerd worden, waar wij wel bij betrokken zijn. Opgeven kan door op de afbeelding te klikken.


Het Beelddenkende Brein is er om de kennis van het Beelddenkende brein te verspreiden. Dat kan in het groot maar kan ook in het klein. Daarom organiseren we ook zelf lezingen, workshops en webinars. Maar je kunt ons natuurlijk ook vragen om bij jouw bedrijf of organisatie te komen spreken. Of op je beurs, festival ….. wij kunnen overal onze draai wel vinden.

Lezingen en workshops HBB

Kosten:

Lezing/Studiedag/ouderavond: 250,00 voor 2 uur.

Workshop/interactieve lezing halve dag: 450,00

Studiedag, professionaliseringsdag; hele dag: 750,00

De prijzen zijn exclusief reiskosten en inclusief materiaal.

Voor maatwerk² en aangepaste prijzen kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

Onderaan deze pagina meer over lezingen en workshops die we al gegeven hebben.


Onderwerpen lezingen/workshops:

Dominantieprofiel en hooggevoeligheid

Het dominantieprofiel is de combinatie van je dominantie van je belangrijkste zintuigen. De dominante hersenhelft bepaalt daarbij hoe de informatie verwerkt wordt, beelddenken en taaldenken, en de dominante zintuigen bepalen tot welke zintuiglijke informatie jouw brein het makkelijkst toegang heeft. Deze combinatie bepaald of jij visueel, auditief of kinestetisch leert. Het beelddenkende brein heeft een hoge mate van gevoeligheid dat in het denkproces meegenomen wordt.

Bij de lezing geven we in 1,5 uur tijd informatie, bij een workshop(3 uur) bepaal je je eigen dominantieprofiel en kunnen wij die voor je duiden.

Neurodiversiteit en genderdiversiteit

Er is veel comorbiditeit tussen beelddenken en de diverse neurodiversiteiten. Maar in welk hokje pas jij? Of in alle hokjes? Wij laten zien dat een neurodiversiteit misschien een probleem kan zijn maar nooit alleen een probleem is. Ieder mens is anders en ieder mens heeft zijn eigen talenten. Sommige neurodiversiteiten hebben een directie verbinding met het beelddenken. Bij anderen is het een toevalligheid. De neurodiversiteit kunnen elkaar versterken en verzwakken. De verschillende neurodiversiteiten zoals add, adhd, autisme, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie en TOS komen in vogelvlucht langs. Waar wij ook aandacht aan besteden is de genderdiversiteit omdat een mens een mix is van al zijn eigenschappen en dat niet los gezien kan worden.

Bij een workshop is er naast het delen van kennis ook de mogelijkheid om aan de hand van vragen zelfonderzoekend aan de slag te gaan. Mocht het bij je organisatie passen, kunnen we ook één neurodiversiteit verder uitdiepen.

Hoogbegaafdheid en het natuurlijke leerproces van beelddenkers

In deze lezing leggen Natasja Esmeijer en Miranda Meijer van Het Beelddenkende Brein uit hoe verschillend het basis denkproces van taaldenkers en beelddenkers is. Daarbij ligt de nadruk op de hooggevoelige component van het beelddenken en de invloed op het leerproces. Beelddenkers leren heel anders en hebben een hele andere informatie-behoefte. Vandaar dat hoogbegaafde kinderen toch niet gemakkelijk zomaar kunnen laten zien dat zij een hoge intelligentie hebben binnen het reguliere schoolsysteem en dus niet altijd als hoogbegaafd gezien worden. Als een kind de kans krijgt om zijn eigen, natuurlijke leerproces te volgen, ligt de nadruk op zelfontwikkeling en krijgen ze vleugels.

Hoogbegaafdheid (beelddenken) en wat je ervan merkt als volwassene

In deze lezing gaan we kijken hoe dat dan bij volwassenen zit. In je jeugd is het doel om te ontdekken hoe jij leert, waar jij je verhoudt tot de maatschappij en wie jij zelf bent. Een proces dat voor hoogbegaafden over veel hobbels en bobbels gaat en ook nog eens heel intens beleefd wordt. Dat alles is de opmaat naar je volwassen leven waarin jij geacht wordt te kunnen functioneren in de maatschappij, verschillende soorten relaties kunt onderhouden en door middel van werk in je eigen onderhoud kunt voorzien. En zo mogelijk ook nog in die van je kinderen, die je ook nog eens passend moet opvoeden.

Maar wat nu als dat hele proces in je jeugd niet heeft opgeleverd wat had gemoeten? Dat je wel volwassen bent, maar geen idee hebt wie je bent en waar je dan het makkelijkst je brood mee kunt gaan verdienen? Dat je er pas achter komt als je zelf kinderen hebt dat je hoogbegaafd bent, en wat daarvan de consequenties voor je leven zijn? Dat jouw hooggevoeligheid iets is waar je nog steeds niet mee uit de voeten kunt omdat niemand je ooit geleerd heeft hoe?
Kan dat nu nog?
Tuurlijk! Na onze lezing weet je hoe, waar en waarom.


Alle opleidingsdagen op een rij:

Opleidingsdag Dominantieprofielen 20 sept

Opleidingsdag Hooggevoeligheid 27 sept

Opleidingsdag Hoogbegaafdheid 4 okt

Opleidingsdag Neurodiversiteit  11 okt

Opleidingsdag Taal voor Beelddenkers 1 nov

Opleidingsdag Rekenen voor Beelddenkers 8 nov

Opleidingsdag Beelddenken in de parktijk 15 nov

Compacte Kernopleiding 5-daagse 5-9 augustus 2024


Vlaanderen: Kernopleiding Beelddenken Vlaanderen: 13-15 juli 2024 en 16-18 augustus 2024

Meer info via www.beelddenkendebrein.be