Het Beelddenkende Brein in de opvoeding - het Beelddenkende Brein

Wordt lid van onze facebookgroep: Kernopleiding BEELDDENKEN, voor beelddenkers thuis en op school, en blijf altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.


Het Beelddenkende Brein in de Opvoeding

Het Beelddenkend brein werkt niet alleen anders als het taaldenkende brein, het vraagt ook om een andere opvoeding. Wat betekent het voor de opvoeding van je kind als je kind een beelddenker is en wat als je zelf een beelddenker bent? Je wilt zoveel mogelijk genieten van je kind en alle talenten die het bezit maar ook nog aan je eigen ontwikkeling toekomen. Dat kan soms een lastige spagaat zijn die een stuk eenvoudiger wordt als je weet wat de basisbehoefte van jezelf en van je kind is.

Beelddenken is een manier van denken die heel complex is en totaal anders dan het taaldenken. De meeste standaard dingen in het leven gaan uit van de taaldenkmanier van leren. Dat geldt ook voor de opvoedboekjes en het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Veel beelddenkers zijn in staat om zich aan te passen, maar lopen ergens in het proces vaak vast. Dat komt omdat deze groep kinderen de informatie op een ander punt tijdens het leerproces nodig heeft dan dat de methodes bieden. Zij leren een paar trucjes uit het hoofd maar begrijpen niet wat ze precies aan het doen zijn. Ze leren niet te leren op een manier die bij hun past waardoor het niet blijft hangen.

Kernopleiding beelddenken ‘ouders’, 4 cursusdagen naar keuze pakketprijs € 1150,00 Aanmelden

De opleidingsdagen zijn van 10.00 tot 17.00 inclusief lunch, materiaal en naslagwerk.

Natuurlijk leerproces

Beelddenkers denken niet stap-voor stap en in volgorde zoals taaldenkers dat doen. Taaldenkers willen graag instructie en door te oefenen en te herhalen, automatiseren zij de lesstof. Voor beelddenkers werkt dit niet. Beelddenkers moeten eerst weten wat er van ze verwacht wordt, waar ze mee bezig zijn, wat het einddoel is, waarom ze iets moeten doen, zodat zij zich daar een beeld van kunnen vormen. Daarna moeten zij alle informatie verzamelen om te begrijpen hoe ze dat einddoel kunnen bereiken. Dat einddoel kan leren lopen of fietsen zijn maar dat kan ook de sociale regels en het toepassen ervan. In de opvoeding lukt ouders het eerst nog wel om de goede ondersteuning te bieden. Vaak heb je als ouders die ook niet gehad en levert dat strubbelingen met je kinderen op. Gaan de kinderen naar school, komen de echte problemen. In het huidige onderwijs komen beelddenkers chronisch informatie tekort. Met alle gevolgen van dien.

Hoogbegaafde kinderen zijn super-beelddenkers en hebben dan ook super veel informatie nodig en komen dus ook super veel informatie tekort vandaar dat deze groep zo snel vastloopt in het onderwijssysteem. Dit vastlopen uit zich meestal in ongewenst gedrag of een leerachterstand.

Een veilige basis om op te groeien

Door te begrijpen hoe Het Beelddenkende Brein werkt kun je deze kinderen de informatie bieden die ze nodig hebben op het voor hun juiste moment in het leerproces. Op deze manier zorgen wij voor een veilige basis om op te groeien, ook voor de beelddenkers. Zij kunnen goed aanpassen maar dat gaat ten koste van hun natuurlijke leerproces. Zolang de methodes op school erop gericht zijn om de lesstof zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het leerproces van de taaldenkers hebben de beelddenkers ook recht op begrip van hun leerproces. Met de kennis van het Beelddenkende Brein kun je als ouders een school uitzoeken die dit begrijpt zodat ze de les net een klein beetje anders in richten om tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van je kind. Net zoals dat voor de taaldenkers gedaan wordt. Door steeds achter de feiten aan te moeten lopen kunnen beelddenkers nooit laten zien wat ze in hun mars hebben. Ze worden niet beoordeeld op hun intelligentie, zoals de taaldenkers, maar op hun aanpassingsvermogen. En dat terwijl het juist hele gevoelige kinderen zijn die zo hun best doen om maar niet op te vallen. Dat merk je thuis ook: een perfect aangepast kind op school geeft een onhandelbaar kind thuis. Aan opvoeden kom je niet meer toe. Dat kan anders.

Meerdere eigenschappen

Beelddenken is complex. De meeste beelddenkers zijn hoogsensitief, ook de jongens, en hebben raakvlakken met ADHD, ADD, Dyslexie, Autisme en hoogbegaafdheid. Al deze neurodiversiteiten komen dan ook langs in de cursusdag ‘Neurodiversiteit’ waarbij we vooral de focus leggen op wat het verschil is tussen de neurodiversiteit en beelddenken. Daarnaast gaan wij natuurlijk uitgebreid in op hoe je deze kinderen thuis alles kunt geven wat ze nodig hebben waardoor met een beetje aanpassen op school (en liefst ook een beetje door school) ook beelddenkers kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben. En vooral hele gelukkige, zorgeloze, creatieve, enerverende en lieve kinderen zijn, met dito ouders.

Thuisonderwijs

Een aantal beelddenkers raakt zo beschadigd op school dat naar school gaan tijdelijk, of helemaal, niet lukt. Of ouders kiezen er zelf voor om hun kind thuis les te geven omdat ze bij voorbaat zien dat hun kind niet in het onderwijs past. De cursusdagen voor taal en rekenen zijn dan heel helpend om je te ondersteunen in hoe jouw kind wel tot leren komt. Ook bieden wij persoonlijke begeleiding van een dag, een dominantieprofielonderzoek met direct tips en trucs om optimaal gebruik te maken van de sterke kanten van het beelddenkende brein.

Online opleiding

Niet iedereen kan en wil fysiek naar een cursusdag komen. Voor mensen die liever langzaam de informatie tot zich nemen, via beeld en via tekst, hebben wij een online-cursus in elkaar gezet waarin wij alles van de cursusdagen in een handzame en duidelijke manier uitleggen. Je hebt een jaar de tijd om alle informatie eigen te maken. En vragen stellen mag altijd.

Wat levert deze opleiding je direct op?

Meer zelfvertrouwen bij jezelf en je kind omdat je aan kan voelen welke behoeftes jij en je kind hebben en daar ook op durft te vertrouwen. Duidelijkheid in waar de problemen vandaan komen zodat je de oorzaken weg kan nemen en je kind de kans krijgt op te groeien zonder beperkingen en met het vertrouwen dat het mag zijn zoals het is en niet in een malletje hoeft te passen.

Wil je graag advies welke begeleiding of opleiding past bij jouw situatie? Maak dan een afspraak voor een gratis adviesgesprek.