Miranda en Natasja, auteur op het Beelddenkende Brein