Top-down en bottom-up - het Beelddenkende Brein

Wat is top-down en bottom-up lesgeven?

Ons hele onderwijssysteem is gericht op de taaldenkmanier van leren. Taaldenkers leren stap voor stap in volgorde van makkelijk naar moeilijk, van begin tot eind. dat is ook een hele makkelijke, logische manier om lesstof aan te bieden. Door het inoefenen van kleine stukjes lesstof ontstaat automatisering en langzamerhand begrip van het grote geheel. Dit bottom-up systeem heeft heel veel voordeleng en is geschikt voor het overbrengen van informatie aan een grote groep mensen.

Bottom-up lesgeven

Bij het bottom-up systeem kun je lesmethodes maken en zorgen dat alle onderdeeltjes een keer langskomen. Daardoor kun je voor alle kinderen tegelijkertijd bepalen wanneer ze wat leren en kun je als leerkracht gemakkelijk het stokje overdragen aan een andere leerkracht, zowel gedurende het schooljaar als naar de volgende klas. De intelligentie van een leerling bepaald hoe snel die door het leersysteem kan. Door te differentiëren kun je hier rekening mee houden.

Top-down lesgeven

Bij top-down lesgeven gaat het begrip vooraf aan het inoefenen. Beelddenkers moeten eerst het plaatje globaal in het hoofd gevormd zijn voordat ze met een opdracht kunnen beginnen. Ik heb regelmatig van kinderen in de bovenbouw gehoord dat ze steeds achter de lesstof aanliepen. tegen de tijd dat ze begrepen wat de bedoeling was konden ze niet meer oefenen. Beelddenkers moeten ook oefenen maar niet om in te slijten maar om het concept in hun hoofd verder af te maken. Maar er moet wel een begin zijn. Bij top-down lesgeven moet je dus altijd beginnen met een beginconcept aan te leggen. Hoe complex dat beginconcept is is afhankelijk van de intelligentie en de interesse en al aanwezige voorkennis. Vooral bij rekenen is dit heel belangrijk terwijl leerkrachten op de PABO niet de juiste tools meekrijgen om deze kennis top-down over te dragen.

Het is lastiger om dit in een standaardmethode te gieten maar dit kun je als leerkracht wel klassikaal als brainstormsessie voor elkaar krijgen. Ook voor IB-taken, coaching en maatwerk is dit heel efficiënt. Samen door de leerkuil zorgt voor begrip van zowel de leerstof als het leren leren. Voor basisschool en voor middelbare school leerlingen. En natuurlijk ben je nooit te oud om te leren, wij krijgen mensen van alle leeftijden die geholpen kunnen worden met de top-down aanpak.

De Beelddenkende Brein methode geeft je de juiste handvaten om je lessen top-down vorm te geven in het bestaande bottom-up systeem.

Kernopleiding Beelddenken

Tijdens de dagen taal en rekenen voor beelddenkers krijg je de juiste tools en kennis om beelddenkers top-down het rekenen en taal aan te bieden. Deze tools zijn heel helpend voor de beelddenkers in de klas, of voor je eigen kinderen, en niet schadelijk voor taaldenkers. Taaldenkers hebben het niet perse nodig maar vinden de extra kennis vooraf ook fijn en het draagt ook bij aan hun begrip van het rekenen en taal.