Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 795,00
Begin

Beelddenken is een manier van denken die heel complex is en totaal anders dan het taaldenken. De meeste standaard methodes in het onderwijs gaan uit van de taaldenkmanier van leren. Dat geldt voor het basisonderwijs maar ook voor het voortgezet onderwijs. Veel beelddenkers zijn in staat om zich aan te passen, maar lopen ergens in het proces vaak vast. Dat komt omdat deze groep leerlingen de informatie op een ander punt tijdens het leerproces nodig heeft dan dat de methodes bieden.

Natuurlijk leerproces

Beelddenkers denken niet stap-voor stap en in volgorde zoals taaldenkers dat doen. Taaldenkers willen graag instructie en door te oefenen en te herhalen, automatiseren zij de lesstof. Voor beelddenkers werkt dit niet. Beelddenkers moeten eerst weten wat er van ze verwacht wordt, waar ze mee bezig zijn, wat het einddoel is, waarom ze iets moeten doen, zodat zij zich daar een beeld van kunnen vormen. Daarna moeten zij alle informatie verzamelen om te begrijpen hoe ze dat einddoel kunnen bereiken. Dat einddoel kan een som zijn maar dat kan ook een onderwerp zijn van geschiedenis. In het huidige onderwijs komen deze kinderen chronisch informatie tekort. Hoogbegaafde kinderen zijn super-beelddenkers en hebben dan ook super veel informatie nodig en komen dus ook super veel informatie tekort vandaar dat deze groep zo snel vastloopt in het onderwijssysteem.

Veilig pedagogisch klimaat

Door te begrijpen hoe Het Beelddenkende Brein werkt kun je deze kinderen de informatie bieden die ze nodig hebben op het voor hun juiste moment in het leerproces. Op deze manier zorgen wij voor een veilig lesklimaat ook voor de beelddenkers. Zij kunnen goed aanpassen maar dat gaat ten koste van hun natuurlijke leerproces. Zolang de methodes erop gericht zijn om de lesstof zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het leerproces van de taaldenkers hebben de beelddenkers ook recht op begrip van hun leerproces.

Meerdere eigenschappen

Beelddenken is complex. De meeste beelddenkers zijn hoogsensitief, ook de jongens, en hebben raakvlakken met ADHD, ADD, Dyslexie, Autisme en hoogbegaafdheid. Al deze neurodiversiteiten komen dan ook langs in de cursus waarbij we vooral de focus leggen op wat het verschil is tussen de neurodiversiteit en beelddenken. Daarnaast gaan wij natuurlijk uitgebreid in op hoe je deze kinderen les kunt geven naast de taaldenkers. Beelddenken is een eigenschap die bij een op de vijf leerlingen voorkomt en waar elke leerkracht of docent mee te maken heeft. Door te weten welke problemen zich voordoen. die naar de leerling te kunnen benoemen en te weten welke oplossing er voorhanden is kun je veel onzekerheid wegnemen en ervoor zorgen dat al je leerlingen met zelfvertrouwen aan de volgende moeilijke opdracht beginnen.

Gratis Proefles

Uitleg cursus door Natasja en Miranda

Training Inhoud

Uitklappen