Introductie

Welkom bij de online-cursus Het Beelddenkende Brein 

Wij hebben geprobeerd deze cursus toegankelijk te maken voor zowel beelddenkers als taaldenkers. Alle lessen zijn voorzien van een video waarin alles van het hoofdstuk wordt uitgelegd. Lees je liever dan kun je de informatie nalezen in de bijbehorende tekst. De informatie is complementair maar niet exact hetzelfde. Je kan er dus ook voor kiezen om beiden te luisteren en lezen. Onderaan de les staat soms een podcast. Deze hoort niet specifiek bij de cursus maar kan wel aanvullende informatie geven over het onderwerp van de les. Verder zijn er een paar filmpjes opgenomen tijdens een fysieke cursus waardoor ze anders zijn dan de meeste filmpjes. Vanwege de vragen, antwoorden en interactie vonden wij het een fijne aanvulling. Veel plezier bij het volgens van de lessen. Deze cursus is nog in ontwikkeling. Mocht er iets niet werken, ontbreken of anderszins niet in orde of duidelijk zijn: laat het ons weten en wij zullen proberen het probleem op te lossen. Het kan zijn dat lessen nog niet volledig gevuld zijn. We streven er naar om elke les te voorzien van een video. Mocht deze nog ontbreken kom dat later een keer terug.

Of je nu zelf een taaldenker of beelddenker bent, een ouder bent van een beelddenkend kind, leerkracht, hulpverlener of coach, manager van een bedrijf of een combinatie, het maakt niet uit: in deze cursus ga je op ontdekkingsreis naar hoe jijzelf denkt en naar hoe anderen denken. Want zeg nou zelf: hoe vaak denk jij erover na hoe jij denkt en hoe anders iemand anders zou kunnen denken? Het zou maar zo kunnen zijn dat je daar nog nooit over nagedacht hebt. Dit denken heeft niets te maken met geloof of overtuigingen maar hoe jij omgaat met informatie die je krijgt en hoe jij deze informatie verwerkt naar de oplossing van de opdracht.

En toch maakt het wel degelijk een heel groot verschil. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat beelddenkers echt heel anders denken dan taaldenkers en ook andere hersengebieden gebruiken. Of dit echt links/rechts verdeeld is daar zijn de meningen over verdeeld maar de uitleg in deze cursus gaat daar wel naar uit. Wat wij in ons achterhoofd houden is dat het niet zo zwart wit is maar dat er wel degelijk echt een heel groot verschil is hoe iemand met informatie omgaat en ook welke informatie hij of zij oppikt.

Kuddedieren

Iedereen heeft te maken met andere mensen, mensen zijn kuddedieren die bij een groep willen horen. Dan voelen we ons veilig en veiligheid is een van de voorwaarden voor ons lichaam om energie te kunnen steken in nieuwe dingen leren. Als je continue op scherp staat omdat er gevaar dreigt schakelen belangrijke functies in ons lichaam over op de stressstand, een stand waarbij er niet zo goed geleerd kan worden omdat er gevochten of gevlucht moet worden. Als je keer op keer een afwijzing krijgt ga je je daartegen wapenen. Als je steeds maar weer moet voldoen aan verwachtingen die je niet kan waarmaken, en die je de mensen om je heen ziet doen alsof het de normaalste zaak van de wereld is, ga je aan jezelf twijfelen. En langzaam gaat zich een trauma opbouwen, een trauma dat niet ineens ontstaat maar langzaam maar zeker een plekje krijgt in het brein van het kind en langzaam maar zeker steeds meer de staat van paraatheid in stand houdt. Net zolang tot die staat permanent is geworden en de emmer overloopt. Dat kan al beginnen in de opvoeding, de eerste twee levensjaren zijn van cruciaal belang voor het welbevinden en de veilige hechting van een kind. Ook de jaren erna zijn heel belangrijk. Een veilige thuisbasis is de eerste vereiste om tot leren te komen. Maar school is net zo belangrijk.

Ook op school is het belangrijk dat een kind zich veilig voelt en kan ontwikkelen op een manier die past bij zijn natuurlijke vaardigheden. Is dat niet het geval dan zal het kind zich niet veilig voelen. In sommige gevallen kan dit zo extreem worden dat kinderen een trauma oplopen. Na school ga je werken en ook dan kom je in relaties met anderen, je partner, werkgever of collega’s de verschillen tegen die er nu eenmaal zijn. Wat zou het fijn zijn als die verschillen juist toegejuicht worden en niet steeds in de weg zouden zitten. Als ieder mens gewaardeerd werd om wat hij goed kan en niet altijd maar in hetzelfde malletje hoeft te passen dan zou iedereen zich veilig voelen en het beste van zichzelf kunnen laten zien, zonder angst niet voor vol aangezien te worden en met het gevoel dat hij of zij gezien wordt, gezien om wie hij is en wat zij is. Daar draait het om in het leven van een mens: het gevoel dat je ergens bij hoort en gewaardeerd wordt zonder altijd maar de beste te zijn maar gewoon om wie je bent.

Proces 

Deze cursus is een proces. Een proces van bewustwording, bewustwording van jezelf maar ook van de mensen om je heen. Je gaat anders naar ze kijken, je gaat weten waarom mensen allemaal net even anders reageren maar ook begrijpen waarom mensen soms dingen op een helemaal andere manier doen of andere behoeften hebben. Toen ik twee jaar geleden begon met het schrijven van het boek; Beelddenkers, als kwartjes vallen had ik nog geen weet van het leed dat zich in veel kinderhoofdjes afspeelt. Zeker mijn kind had het lastig op school maar gaandeweg kwam ik erachter dat het topje dat is gezien heb nog maar een heel klein beginnetje is. Dit proces zet zich door. En met iedereen die deze cursus volgt en ook maar 1 kind van een zeker trauma af kan houden is onze missie geslaagd. Langzaam komen we tot een totale bewustwording dat beelddenken normaal is, net zo normaal als het hebben van blauwe ogen of rood haar.

Anders voelen

Beelddenkers zijn vanaf jongs af aan alles al aan het overdenken, voelen sfeer aan en voelen wat iemand anders voelt. Een taaldenkend kind denkt daar helemaal niet over na en zal veel meer bezig zijn in het moment en genieten van waar het mee bezig is. Een taaldenkend kind speelt met andere kinderen en vind het prima als een ander kind het spel meebepaald. Kan genieten van de fantasie van de ander en kan daarin meegaan en vervolgens zijn eigen spel daaraan aanpassen maar ook het spel weer meebepalen. Voor een beelddenker zal het eigen spel vooral voorop staan. Het vindt het lastig om mee te gaan in de fantasie van de ander of deze fantasie moet passen in zijn verhaal.

Hoe je denkt is van heel veel factoren afhankelijk.

  • Hoe oud je bent
  • Of je een taaldenker of beelddenker bent
  • Of je een man of vrouw bent
  • Uit welke cultuur je komt
  • Hoe je opgevoed bent
  • En welke combinatie van genen jij toevallig van je ouders hebt meegekregen.

Deze unieke cocktail zorgt ervoor dat jij bent wie je bent.

Wij, Natasja en Miranda, verzorgen deze cursus voor jou, laten wij onszelf even voorstellen.

Logo beeldig brein
Natasja Esmeijer

Ik ben Natasja Esmeijer, ik ben een taaldenker en ben 10 jaar geleden op ontdekkingstocht gegaan naar het fenomeen beelddenken. Ik heb de kennis die ik gevonden heb in cursussen en boeken en uit gesprekken met volwassen beelddenkers, pubers en kinderen. Wat ik heb opgeschreven heb ik eerst getoetst aan de praktijk en heb zo deze unieke inzichten gekregen die ik nu graag met jullie wil delen. Ik weet zeker dat het verhaal nog niet af is en dat we samen het verhaal nog een stukje verder kunnen schrijven maar dit is wat ik tot nu toe verzameld heb.

Laat ik me ook even voorstellen: Miranda Meijer: Kind in Kracht coach, mentor, docent, inspirator, omdenker en verbinder.  Een beelddenker die leert door te doen en altijd kan vertrouwen op haar intuïtie. En ja, ik ben ook hoog sensitief.

Als je leert je eigen kwaliteiten (talenten) te benutten, gesteund door je passie, is dat een basis voor een rijk leven. Kunnen zijn wie je bent. En dat begint bij mógen zijn wie je bent. En wéten wie je bent en wat je kunt. Kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

Mijn manier van werken als is ook zoals ik in het leven sta. Ik maak gebruik van mijn talenten en mijn passies. Ik ben oprecht geïnteresseerd in jouw passies. Ik vind namelijk heel veel interessant. Belangrijkste is dat we een klik hebben. Er moet iets zijn wat ons verbindt. Als coach help ik volwassenen en kinderen op weg om hun eigen pad te volgen in het onderwijs, de opvoeding, werk: in het leven. Op het K.i.K.Atelier biedt ik daarom ontwikkelplekken aan om dit proces intensiever te kunnen vormgeven.

Verschillende cursussen

Samen gaan wij deze cursus voor jullie verzorgen. Wij doen dit in drie verschillende cursussen. De basis van deze drie cursussen is hetzelfde maar hebben een eigen focus en eigen extra lessen. 

In de eerste module leggen we uit hoe verschillend beelddenkers en taaldenkers omgaan met informatie en hoe anders zij denken en leren. Ook leggen we uit hoe de hersenen ontwikkelen en wat dit voor invloed heeft op de leer interpretaties van basisschoolleerlingen. We laten zien hoe je kan achterhalen hoe een kind het beste kan leren, maar ook hoe jij als volwassenen nog steeds met informatie omgaat. Dit inzicht is belangrijk om te kunnen begrijpen waarom beelddenkers zoveel moeite hebben met ons schoolsysteem maar ook waarom beelddenkers zoveel moeite hebben met de maatschappij. Ook op de werkvloer is er een groot verschil in informatieverwerking tussen werknemers waardoor talenten onbenut blijven en hoofden overprikkeld raken. Als we iets meer van elkaar weten waar we goed in zijn en wat we minder prettig vinden kunnen we het beste uit iedereen halen. De kennis uit deze cursus is dus overal inzetbaar.

taaldenken en beelddenken schema

De eerste module is bedoeld om jezelf beter te leren kennen maar zeker ook om je partner, kind of collega beter te leren kennen. In dit geval kan je kind dus ook je leerling of cliënt zijn van elke leeftijd en onder elke omstandigheid. Aan het eind van deze module laten we zien hoe je een beelddenker, jong of oud, kunt herkennen.

In de tweede module gaan we uitgebreid in op de hooggevoeligheid van beelddenkers. Voor beelddenkers een herkenning en erkenning van hoe zij denken, voor taaldenkers een opengaande wereld van hoe je de wereld ook kan beleven. Het intensieve denkproces van beelddenkers wordt uitgebreid uitgelegd. Dit is namelijk de basis waar alles om draait.

adhd, add, hsp

In de derde module kijken we naar hoogbegaafdheid, adhd en ASS. Alle hoogbegaafde mensen zijn beelddenkers maar niet alle beelddenkers zijn hoogbegaafd. Wel hebben beelddenkers dezelfde kenmerken en leermethodes als hoogbegaafde mensen. Eigenlijk zijn hoogbegaafde mensen een soort superbeelddenkers waardoor het zo duidelijk is waar zij behoefte aan hebben. Hier kunnen we dus veel van leren voor de aanpak van beelddenkers in het onderwijs maar ook hun behoeftes in de opvoeding en de maatschappij. Veel beelddenkers krijgen ten onrechte het label ADHD of ASS opgeplakt. Veel eigenschappen komen namelijk overeen. Bij ADHD en ASS is er echter sprake van een stoornis en bij beelddenken niet. Toch werkt het in de hulpverlening en het onderwijs wel beter als je een diagnose krijgt omdat er dan (financiële)hulp beschikbaar is.

In de laatste module is er ruimte voor hoe we beter om kunnen gaan met de behoeftes en talenten van beelddenkers. Het lijkt zo simpel maar helaas is dat in de praktijk niet het geval. Beelddenkers hebben heel andere behoeftes om gecorrigeerd te worden dan taaldenkers, vanwege hun hooggevoeligheid maar zeker ook hun grote rechtvaardigheidsgevoel, waardoor er vaak onbegrip is in de communicatie. Ook de opbouw van trauma wordt hier nader toegelicht.

Naast deze basiscursus, die voor iedereen gemaakt, zijn er dus drie verschillende keuzeonderwerpen: Onderwijs, Ouders en Werkvloer. Deze drie verschillende werkterreinen hebben namelijk verschillende uitdagingen en oplossingen/aanpak.

Opdracht: Taaldenken vs. beelddenken

Aan het eind van elke les krijg je een opdracht waar je voor jezelf mee aan de gang kunt gaan. We raden je aan een map of ordner te gebruiken om de opdrachten en ander materiaal van deze cursus te verzamelen. Dat geeft overzicht.

In deze introductie is de opdracht:

Schrijf op waarom je deze cursus wilt gaan doen? Wat is je doel?

Ga een stuk fietsen of wandelen en denk eens na over de vraag of je zelf een taaldenker of beelddenker bent, wat weet je al van beelddenken en welke beelddenkers ken je nog meer?

Mis je nog iets in deze cursus, heb je zelf nog een tip of aanvulling? Laat het ons weten. Wij streven ernaar dat deze cursus zo compleet mogelijk wordt. Dat kunnen wij niet alleen. Alleen samen kunnen wij de wereld een beetje beelddenk-vriendelijker maken. Dus schroom niet en deel je mening of ervaringsverhaal of tip.

Wil je nog beter weten wie wij zijn en wat onze achtergrond is? Luister dan deze podcasts. Wij hebben veel lessen van de cursus aangevuld met podcasts. Gewoon omdat we ze hebben en omdat ze meer duidelijkheid geven over de verschillende onderwerpen. Deze podcasts zijn niet speciaal voor deze cursus gemaakt en zullen steeds aangevuld worden als we weer een nieuwe podcast hebben. Ze zijn dus niet noodzakelijk om te luisteren. Je vind deze podcasts ook terug op Spotify, iTunes en soundcloud. Vind je het zelf leuk om een keer jouw ervaringen te delen in een podcast neem dan gerust contact op. Je mag zelfs een voorkeur opgeven voor Natasja of Miranda.