Het Beelddenkende Brein in het Onderwijs - het Beelddenkende Brein

Beelddenken is een manier van denken die heel complex is en totaal anders dan het taaldenken. De meeste standaard methodes in het onderwijs gaan uit van de taaldenkmanier van leren. Dat geldt voor het basisonderwijs maar ook voor het voortgezet onderwijs. Veel beelddenkers zijn in staat om zich aan te passen, maar lopen vaak ergens in het proces vast. Dat komt omdat deze groep leerlingen de informatie op een ander punt tijdens het leerproces nodig heeft dan dat de methodes bieden. Zij leren een paar trucjes uit het hoofd maar begrijpen niet wat ze precies aan het doen zijn. Ze leren niet te leren op een manier die bij hun past waardoor het niet blijft hangen. Ook als leerkracht is het lastig om te weten wat een leerling nodig heeft als je niet weet hoe het natuurlijke leerproces van je leerlingen eruit ziet.

Jijzelf als leerkracht

En wat dacht je van jezelf? Ook volwassenen zijn een taal- of beelddenker en leren, communiceren en floreren anders dan een ander. Als je van jezelf weet waar jouw eigen behoeften liggen wordt het vak van leerkracht veel mooier en intenser waardoor je er meer voor je leerlingen kunt zijn.

Online cursus

Onze online cursus biedt alle informatie die je nodig hebt over het beelddenkende brein. Eerst leer je jezelf en je leerlingen kennen en gaandeweg komen alle aspecten van het beelddenkende brein langs: hoe herken je beelddenkers, wat is de invloed van het dominantieprofiel, wat is hooggevoeligheid en welke invloed heeft dat op het denkproces, hoe ga je om met de verschillende neurodiversiteiten maar nog belangrijker: hoe geef je deze kinderen les. Een neurodiverstiteit betekent misschien een beperking op een bepaald vlak maar biedt vaak mogelijkheden op een ander vlak. Hoe herken en begeleidt je hoogbegaafde leerlingen maar ook hoe kun je achter gedrag kijken. En het belangrijkste is natuurlijk: hoe geef je les aan beelddenkende kinderen zodanig dat zij hun natuurlijke leerproces kunnen volgen. Aan het eind van de cursus draai jij daar je hand niet meer voor om en zal je zien dat lesgeven steeds gemakkelijke ren leuker wordt omdat je leerlingen merken dat jij hen ziet en begrijpt en ze veel makkelijker met hun beperkingen en sterke kanten kunnen omgaan en weten waarom soms dingen anders gaan dan bij andere kinderen.

Fysieke cursus

Naast deze online cursus bieden wij ook fysieke cursusdagen waarin wij al deze onderwerpen een voor een aan bod laten komen.

Een kind is de optelsom van eigenschappen en vaardigheden

Een kind is niet alleen een beelddenker of taaldenker. De breindominantie is maar een onderdeel van het dominantiepatroon van een persoon en dat complete dominantiepatroon bepaald hoe iemand leert (via automatiseren of associëren en begrijpen), of er sprake is van een vertraagde verwerkingssnelheid, of iemand auditief of visueel leert ( ook beelddenkers kunnen auditieve leerlingen zijn ), welke werkrichting iemand heeft en of hen moet doen/bewegen tijdens het leren.

Naast het dominantiepatroon zijn er nog meer karaktereigenschappen en neurodiversiteiten waar rekening mee gehouden moet worden wil je tegemoet komen aan het gevoel van veiligheid van deze kinderen. Een kind met Autisme of ADHD (niet allemaal) kan prima functioneren binnen een reguliere groep maar heeft wel wat specifieke puntjes waar rekening mee gehouden kan worden maar ook kinderen met een sterke wil hebben zo hun behoeftes. Zo is er plek voor iedereen en krijgen we passend onderwijs. Bij niet-passend onderwijs worden deze kinderen opstandig en laten ongewenst gedrag zien aangezien zij zelf niet weten dat het niet-passende onderwijs de oorzaak is van hun tegenvallende leerprestaties. Door de oorzaak van hun gedrag te begrijpen en je manier van lesgeven aan te passen aan de behoefte van deze specifieke leerlingen zal het leven voor jou als leerkracht of docent een stuk aangenamer worden. De intrinsieke motivatie wordt eerder aangesproken en de rust in de klas is meer vanzelfsprekend.

Natuurlijk leerproces

Beelddenkers denken niet stap-voor stap en in volgorde zoals taaldenkers dat doen. Taaldenkers willen graag instructie en door te oefenen en te herhalen, automatiseren zij de lesstof. Voor beelddenkers werkt dit niet. Beelddenkers moeten eerst weten wat er van ze verwacht wordt, waar ze mee bezig zijn, wat het einddoel is, waarom ze iets moeten doen, zodat zij zich daar een beeld van kunnen vormen. Daarna moeten zij alle informatie verzamelen om te begrijpen hoe ze dat einddoel kunnen bereiken. Dat einddoel kan een som zijn maar dat kan ook een onderwerp zijn van geschiedenis. In het huidige onderwijs komen deze kinderen chronisch informatie tekort. Hoogbegaafde kinderen zijn super-beelddenkers en hebben dan ook super veel informatie nodig en komen dus ook super veel informatie tekort vandaar dat deze groep zo snel vastloopt in het onderwijssysteem. Dit vastlopen uit zich meestal in ongewenst gedrag. of een leerachterstand.

Veilig pedagogisch klimaat

Door te begrijpen hoe Het Beelddenkende Brein werkt kun je deze kinderen de informatie bieden die ze nodig hebben op het voor hun juiste moment in het leerproces en krijg je inzicht op welke manier dit ene, specifieke kind leert. Op deze manier zorgen wij voor een veilig lesklimaat voor alle leerlingen, dus ook voor de beelddenkers. Zij kunnen goed aanpassen maar dat gaat ten koste van hun natuurlijke leerproces. Zolang de methodes erop gericht zijn om de lesstof zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het leerproces van de taaldenkers hebben de beelddenkers ook recht op begrip van hun leerproces. Door de les net een klein beetje anders in te richten kun je ook tegemoetkomen aan de informatiebehoefte van Het Beelddenkende Brein. Net zoals dat voor de taaldenkers gedaan wordt. Door steeds achter de feiten aan te moeten lopen kunnen beelddenkers nooit laten zien wat ze in hun mars hebben. Ze worden niet beoordeeld op hun intelligentie, zoals de taaldenkers, maar op hun aanpassingsvermogen. En dat terwijl het juist hele gevoelige kinderen zijn die zo hun best doen om maar niet op te vallen.

Meerdere eigenschappen

Beelddenken is complex. De meeste beelddenkers zijn hoogsensitief, ook de jongens, en hebben raakvlakken met ADHD, ADD, Dyslexie, Autisme en hoogbegaafdheid. Al deze neurodiversiteiten komen dan ook langs in de cursus waarbij we vooral de focus leggen op wat het verschil is tussen de neurodiversiteit en beelddenken. Daarnaast gaan wij natuurlijk uitgebreid in op hoe je deze kinderen les kunt geven naast de taaldenkers. Beelddenken is een eigenschap die bij een op de vijf leerlingen voorkomt en waar elke leerkracht of docent mee te maken heeft. Door te weten welke problemen zich voordoen die naar de leerling te kunnen benoemen en te weten welke oplossing er voorhanden is, kun je veel onzekerheid wegnemen en ervoor zorgen dat al je leerlingen met zelfvertrouwen aan de volgende moeilijke opdracht beginnen.

Individueel of schoolbreed

Deze cursus is heel geschikt voor een individuele leerkracht die graag zijn of haar leerlingen beter wil begrijpen en op zoek is naar een aanvulling op de bestaande lesmethodes. Maar nog beter is het als je de ingeslagen weg kan voortzetten in het volgende leerjaar en de leerling kan overdragen naar een collega met hetzelfde inzicht en dat ook de invallers weten hoe beelddenkers denken en leren. Dat zorgt voor een doorlopende leerlijn. Vandaar dat wij ook een mogelijkheid hebben om school breed de cursus te volgen. Alle cursussen zijn fysiek en online te volgen. Online biedt de mogelijkheid om alles in je eigen tijd te doen op het moment dat het jou past en uit de cursus te pikken wat je op dat moment nodig hebt voor een specifieke leerling. Fysiek biedt de mogelijkheid om vragen te stellen en praktijkvoorbeelden aan te dragen en om antwoord te krijgen op jou eigen vragen. Misschien kom je tot de ontdekking dat je zelf een beelddenker bent, dan moet je eerst dat proces door. Ben jij een echte taaldenker? Dan gaat er een wereld voor je open en geeft het geheel veel inzicht in het gedrag van je leerlingen. De kennis die je in de cursus krijgt is ook in te zetten voor collega’s onderling en in relaties met je partner of vrienden.

Wat biedt deze cursus je direct?

Meer zelfvertrouwen voor jezelf en je leerlingen omdat je jezelf en je leerlingen beter leert kennen. Omdat je weet hoe zij wel kunnen presteren en functioneren. Hoe jij het beste uit al je leerlingen kunt halen, met maar een paar simpele tools en een heleboel inzicht. Dat levert tijdwinst en vermindert je werkdruk. Jij bent die leerkracht waarbij leerlingen zich begrepen voelen en waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen tot de persoon die ze van nature zijn. Dat zorgt voor gemotiveerde leerlingen en een intrinsiek gemotiveerde leerling heeft geen gedragsproblemen en leert vanuit behoefte en niet omdat het moet.

Uitleg cursus door Natasja en Miranda
Gratis Proefles online cursus