Gezins3daagse - het Beelddenkende Brein

Het hele gezin een stap vooruit

Doel: een veilige basis realiseren voor het hele gezin waarbij de volgens de volgende drie fases: rust, oriëntatie en integratie.

Doelgroepen: neurodiverse gezinnen, gezinnen met beelddenkers / mix beelddenkers en taaldenkers, gezinnen die te maken hebben met trauma van buitenaf (bv schooltrauma)

Veilige basis voor je gezin

Een veilige basis is het belangrijkste in je leven. Vanuit een veilige basis kun je alles aan, kun je je ontwikkelen tot die persoon die je wilt zijn. Tot iemand die zichzelf kent, kan zijn en ook z’n eigen levenspad uitstippelt en bewandeld. Binnen een gezin zijn vooral de ouders verantwoordelijk voor het zorgen voor die veilige basis zodat hun kinderen de kans krijgen hun ontwikkelingsmogelijkheden zo optimaal mogelijk te benutten. Echter factoren van buiten het gezin, zoals school, kinderopvang, werk maar ook familie en buren, hebben ook invloed op je gezin. En kunnen er dus voor zorgen dat je geen veilige basis kunt bieden voor je kinderen. Dat kan komen omdat ze op school bijvoorbeeld geen passend onderwijs krijgen, omdat ze beelddenkers zijn. Maar ook andere complicaties tijdens het opgroeien, lichamelijke mankementen of ziekte bijvoorbeeld, kunnen ervoor zorgen dat je als ouders in een vicieuze cirkel beland waar je zonder hulp niet uit komt. Tijdens deze Gezins3daagse doorbreken we deze cirkel, zodat het weer een opwaartse spiraal kan worden.

Tijdens deze dagen wordt het HBB-team uitgebreid met Annemieke Bremmer van Holistika

Rust, oriëntatie en integratie

 1. Rustfase: Een persoonlijk traject waarbij je eerst maar eens alles opruimt wat je ontwikkeling in de weg zit. Tijd en aandacht voor jou en alleen jou.
  Voor de ouders betekent dit: kennis vergaren over het dominantieprofiel (waarin alles over beelddenken en taaldenken), hooggevoeligheid en kort iets over hoogbegaafdheid en de andere neurodiversiteiten. Kennis brengt rust voor ouders omdat zij dan gaan begrijpen waarom hun kind(eren) en vaak ook zijzelf anders denken en doen dan anderen. Waarom zij in die vicieuze cirkel zijn beland en waar de oplossing kan liggen om er weer uit te komen.
  Voor de kinderen betekent rust: landen, al spelend en ontdekkend tot jezelf komen. Er hoeft niets en dus kan er uiteindelijk van alles.
 2. Oriëntatiefase: wat niet werkt, niet kan en wat je niet wilt weet je wel, maar wat dan wel? Waar wordt je blij van, waarvoor kom je graag je bed uit? Wat is jouw intrinsieke motivatie?
  Voor de kinderen betekent deze fase dat we veel tijd en aandacht aan kennis over zichzelf besteden. Dus ook hoe werkt jouw brein en wat kun je ermee? Hoe ga jij om met jouw hooggevoeligheid, wat betekent het voor jou? Zijn er nog andere dingen waar je tegenaan loopt, die bij jou horen en wil je weten waar dat vandaan komt? Begrijp jezelf, deel met de ander en begrijp zo de wereld om je heen.
  Voor de ouders is dit de fase waarin de opgedane kennis van de dag ervoor wordt omgezet naar hun opvoed methode. Toepassen in de praktijk dus. Met als basis de verbindende communicatie waarbij gelijkwaardigheid, onvoorwaardelijke liefde en luisteren en reageren zonder oordeel de basis gaan vormen om straks thuis een veilige basis als gezin te kunnen ervaren.
 3. Integratiefase: Deze fase doorloop je als gezin, ouders en kinderen samen dus. In de vorm van gezinscoaching zetten we nog even de puntjes op de i. Is er nog kennis nodig? Is er nog wat anders nodig om dat wat de afgelopen dagen is los gemaakt een plek te geven? Moet er toch nog iets in beweging worden gebracht? Dit maken we inzichtelijk door middel van een systemische opstelling.
  Dan maken we samen een familieplan dat je gaat uitvoeren als je weer thuis bent. Wat wil je als ouders anders gaan doen? En wat juist niet? Wat willen de kinderen veranderen en wat juist niet? Samen op weg, denkend in oplossingen zodat je weer een veilige basis thuis en bij jezelf hebt. Vandaar kun je weer verder ontwikkelen, als gezin maar ook individueel. Ieder z’n eigen uitdagingen, taken en pad. Samen waar het kan en alleen als het moet.

Praktische zaken

Kosten: € 1550,– per gezin incl. BTW (4 personen, dagprogramma en lunch) bij meer kinderen is er een kleine meerprijs.

Overnachtingen: De kosten voor de overnachtingen zijn voor eigen rekening. Je bepaalt zelf of je meer dan 3 nachten wilt blijven. Wij raden aan een verblijf voor 1 week te boeken. Gegevens voor het boeken en welke mogelijkheden er zijn, krijg je van ons. Locatie volgt zsm

Er is plek voor minimaal 2 gezinnen, maximaal 4 gezinnen.

Korte intake: Na aanmelding van je gezin maakt Natasja of Miranda een afspraak met je voor een korte intake. Zo kunnen we het programma op maat maken voor alle gezinnen.


Dagindeling en voorlopig programma

Dag 1: Rust

10.00 – 13.00 ouders: kennis ronde 1 door Natasja; kinderen: spelen en observaties

13.00 lunch wordt gebracht en gegeten. Ieder op een plek die fijn voelt.

14.00 – 16.00 kennis ronde 2 door Natasja en Miranda. Kinderen met Annemieke: rust, ontspanning

16.00 – 17.00 vragen stellen.

19.00 – 20.00 rust voor ouders, Miranda, Natasja en Annemieke vangen kinderen op.

Dag 2: Oriëntatie

10.00 – 13.00: ouders verbindende communicatie, opvoeden beelddenkers in de praktijk door Miranda.

Kinderen: 10.00 – 12.00 Dominantieprofiel bepalen met Natasja en hooggevoeligheid.

12.00 – 13.00 Lunch maken met Annemieke Dominantieprofiel gebruiken om taken te verdelen en recepten uit te kiezen.

13.00 – 14.00 lunchen met z’n allen.

14.00 – 16.00 Kinderen: hb, neurodiv. en even gender (bij pubers)

Ouders: Miranda en Annemieke gaan met hen systemisch kijken naar hun gezin.

16.00 – 17.00 afsluiten van de dag.

Dag 3: Integratie

10.00 – 12.00 met de gezinnen systemische opstelling (M en A) Natasja vult kennis aan waar er nog behoefte aan is. Coaching per gezin.

12.00 – 13.00 per gezin een onderdeel van de lunch maken

13.00 – 14.00 lunchen

14.00 – 16.00 familieplan maken. Coaching per gezin.

16.00 – 17.00 afsluiten van de dagen door familieplan te presenteren.