Beelddenkers: Hoe ze te ondersteunen en te begrijpen - het Beelddenkende Brein

Wat is een beelddenker?

Ben je wel eens iemand tegengekomen die moeite heeft met het verwerken van informatie op een traditionele manier? Misschien hebben ze problemen met lezen, schrijven of het volgen van instructies. Deze mensen kunnen wel eens beelddenkers zijn.

Een beelddenker is iemand die de wereld om zich heen voornamelijk in beelden en visuele voorstellingen begrijpt. In plaats van woorden te gebruiken om te denken en communiceren, maken beelddenkers gebruik van mentale afbeeldingen. Dit kan een unieke vorm van begrip zijn die niet altijd wordt begrepen of gewaardeerd in een maatschappij die gericht is op verbale communicatie.

Beelddenkers bekijken een proces vanuit verschillende perspectieven. Ze gebruiken hun lange-termijn geheugen om details toe te voegen en beginnen pas als ze een duidelijk beeld hebben van wat ze moeten doen. Ze leren door te begrijpen; als ze iets een paar keer hebben begrepen, wordt het een onderdeel van hun innerlijke kennis.

Dit is een korte samenvatting van een beelddenker. Ben jij nu een ouder, docent of werknemer en kun je wel wat kennis en vaardigheden gebruiken op dit vlak? Wij kunnen helpen door jou de kennis en vaardigheden bij te brengen die je nodig hebt om je natuurlijke manier van leren te gebruiken voor je ontwikkeling of de ontwikkeling van je kind/kinderen.

De kracht van beelddenken

Het is belangrijk om te erkennen dat beelddenkers geen stoornis hebben. Het is eerder een andere manier van informatieverwerking. In feite kunnen ze een aantal unieke voordelen hebben, zoals:

  1. Creativiteit: Door het vermogen om in beelden te denken, kunnen mensen die in beelden denken vaak creatieve oplossingen bedenken voor complexe problemen. Ze kunnen nieuwe ideeën genereren en innovatie stimuleren door hun unieke manier van denken in beelden.
  2. Ruimtelijk inzicht: Beelddenkers hebben vaak een sterk ruimtelijk inzicht en kunnen snel verbanden leggen tussen verschillende elementen. Dit kan van pas komen bij taken waarbij ruimtelijk inzicht vereist is, zoals architectuur of design.
  3. Probleemoplossend vermogen: Beelddenkers hebben de neiging om holistisch te denken, waarbij ze grote hoeveelheden informatie in één oogopslag kunnen begrijpen. Dit stelt hen in staat om snel problemen te analyseren en efficiënte oplossingen te vinden.

Hoe kan beelddenken worden toegepast binnen het onderwijs?

In een traditionele klasomgeving worden leerlingen vaak beoordeeld op hun taal- en verbale competenties, een uitdaging voor beelddenkers die mogelijkerwijs beter presteren in visuele en creatieve taken dan in taaldenken. Dit creëert echter een uitdaging voor kinderen die in beelden denken, die juist uitblinken in visuele competenties. Gelukkig zijn er manieren waarop leraren visueel denken kunnen integreren in het onderwijs om alle leerstijlen tegemoet te komen:

  • Gebruik beelden: In plaats van alleen woorden te gebruiken, kunnen leraren afbeeldingen, diagrammen en grafieken gebruiken om concepten te verduidelijken. Beelddenkers zullen deze visuele representaties beter begrijpen.
  • Actief leren: Door actieve leermethoden te gebruiken, zoals experimenten, rollenspellen en creatieve projecten, kunnen beelddenkers vaak hun visuele denkvermogen volledig benutten.
  • Organisatie: Het aanleren van organisatorische vaardigheden, zoals mindmaps en conceptkaarten, kan beelddenkers, inclusief kinderen met dyslexie, helpen bij het ordenen van gedachten en het structureren van informatie met betrekking tot lesstof.

De impact op werk en persoonlijke ontwikkeling

Visueel denken, een kenmerk van beelddenken, stopt niet bij de schooldeur. Het kan ook veel invloed hebben op werk en persoonlijke leven, vooral als je snapt hoe dit anders is dan denken in woorden. Op het werk kunnen beelddenkers echt met frisse ideeën en slimme oplossingen komen omdat ze dingen anders zien. Ze zijn super in het voorstellen van ingewikkelde processen en het leggen van verbanden die anderen misschien niet zien. Maar soms is het lastig voor hen om strakke regels te volgen of veel tekst te verwerken. Als we op het werk duidelijk maken wat beelddenkers nodig hebben en waar ze goed in zijn, kunnen we dingen aanpassen die niet alleen hun werk beter maken maar ook zorgen dat ze zich goed ontwikkelen en blij zijn met hun baan.

Beelddenken conclusie

Dit is een beknopte samenvatting van de unieke manier van denken en begrip van een Beelddenker. Het in beelden denken biedt vele voordelen, zoals creativiteit, ruimtelijk inzicht en probleemoplossend vermogen. Onderwijsinstellingen zouden meer aandacht moeten besteden aan visueel denken en de term ‘beelddenken’ integreren, zodat beelddenkers, waaronder leerlingen met dyslexie, zich ten volle kunnen ontwikkelen. Daarnaast kunnen beelddenkers, inclusief die met dyslexie, zelf hun talent benutten op het werk en in hun persoonlijke leven door hun sterke punten, zoals denken in beelden, te benadrukken en effectief te communiceren. 

Ontdek alles over het beelddenkende brein. Voor jezelf, je kinderen, of je collega’s. Beelddenken is best ingewikkeld en ziet er voor iedereen anders uit. Daarom hebben we alles wat je wilt weten samengepakt in onze online opleiding. Wij hebben verschillende kernopleidingen zowel online als fysiek die hier op aansluiten. Het centrale uitgangspunt is het dominantieprofiel en hoe kinderen en volwassenen informatie op verschillende manieren verwerken.

Veelgestelde vragen over Beelddenkers

Hieronder hebben wij een aantal korte antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wat zijn beelddenkers?

Beelddenkers zijn mensen die voornamelijk in beelden denken in plaats van in woorden. Dit wordt ook wel beelddenken genoemd en kan invloed hebben op hun manier van denken en leren.

Hoe herken ik of mijn kind een beelddenker is?

Is jouw kind een beelddenker, dan kun je dat misschien herkennen aan de volgende kenmerken. Enkele kenmerken van beelddenken bij kinderen zijn onder andere moeite met taal en spelling, sterke visuele vaardigheden, creativiteit en een voorkeur voor beeldende lesstof in plaats van puur tekstuele informatie.
Een handige lijst is hier te vinden.

Wat houdt ‘denken in beelden’ precies in?

Denken in beelden verwijst naar het vermogen om gedachten en concepten voornamelijk in visuele vorm te representeren, in plaats van dit primair in woorden te doen zoals taaldenkers dat doen.

Op welke manier leren beelddenkers?

Beelddenkers denken in beelden en hebben vaak een voorkeur voor visualiseren en het inbeelden van informatie om te leren. Dit kan afwijken van de meer verbale en auditieve leermethoden van een taaldenker.

Zien beelddenkers de wereld anders?

Ze ervaren de wereld vaak op een meer visuele en cognitieve manier in vergelijking met taaldenkers. Ze denken en begrijpen dingen op basis van beelden en associaties.

Kunnen beelddenkers ook goed rekenen?

Sommige beelddenkers kunnen moeite hebben met abstracte wiskundige concepten zoals sommen en klokkijken, maar ze kunnen juist uitblinken in begripsdenken door hun unieke manier van denken.