Lichamelijke klachten en ons stress-systeem

Ons brein is altijd bezig met veiligheid, dat is een van onze basisbehoeften die ons autonome zenuwstelsel voor ons regelt. Ons onderbewuste houdt onze veiligheid in de gaten door ons voorspellende brein. Taaldenkers denken lineair, volgens een of hooguit twee paden. Daardoor komt hun voorspelling meestal uit. Beelddenkers denken radiaal, alle kanten op en komen tot veel meer mogelijke uitkomsten. Daarbij nemen zij vbeel meer informatie mee, ook informatie die niet relevant is voor de situatie. daardoor komen lang niet alle voorspellingen uit.

Hoogbegaafdheid

Hoe hoger de intelligentie, des te complexer het denkporces en des te meer mogelijke voorspellingen er zijn, die dus niet allemaal uitkomen. Dat zorgt ervoor dat het brein zich niet zo gemakkelijk veilig voelt en snel het vecht en vluchtsysteem triggert.

Hormonen

Dit vecht en vluchtsysteem werkt op hormonen. Als het brein zich niet veilig voelt stuurt het hormonen het lijf in die een aantal lichaamsfuncties aanzet zoals extra glucose, extra zuurstof en een verhoogde bloeddruk. Als we inderdaad vechten of vluchten wordt deze extra glucose en zuurstof ook daadwerkelijk gebruikt en komt daarna het lijf weer in de ruststand. Maar op school kun je niet vechten of vluchten maar moet je stil blijven zitten. De glucose en bloeddruk worden dus niet gebruikt maar gaan je lichaam vergiftigen. Als dit maar vaak genoeg gebeurt wordt dit een permanente staat en ga je allerlei ziektes als diabetes, hart en vaatziekten en darmproblemen ontwikkelen, dat zie je dus al terug bij kinderen en jongeren die niet passen in het schoolsysteem.