Cluster vier is onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen vanwege autisme, ADHD maar ook andere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat kinderen niet lekker gaan op school. Voor de aller-ernstigste gevallen is er dan nog een speciale klas van Meester Bart om deze kinderen weer schoolbaar te maken. Je kunt je wel voorstellen hoe het er daar aan toe gaat. En toch weet meester Bart er elke dag weer een gezellige boel van te maken. Door achter het gedrag te kijken en de leerling in zijn waarde te laten. Beelddenk-vriendelijk onderwijs op z’n aller grootst! Ik gun ieder kind een meester Bart in zijn leven.

Verbindende communicatie

Door naar de reden achter het gedrag te kijken kun je het gedrag bij de bron aanpakken. Niet reageren op gedrag maar de leerling bewust maken van waarom die dit gedrag vertoont. Zo voelt een kind zich gezien en gehoord en creëer je een veilige basis die iedereen zo hard nodig heeft. Vaak hebben deze kinderen al heel wat meegemaakt waardoor zij snel in het vecht en vluchtsysteem terecht komen. Ze hebben geen goede hechting en geen database die gevuld is met helpende gedachten. Door ze als mens te blijven zien en ze te helpen om te leren hoe ze beter kunnen reageren kom je verder dan met straffen en belonen. Verbinden de communicatie zit dan ook in de kernopleiding als rode draad. Om verbindend te kunnen communiceren moet je wel een idee hebben hoe het brein van dit specifieke kind werkt zodat je het de tools kunt aanreiken waar het iets mee kan. De standaard oplossingen zijn niet altijd helpend.