Hoe beweeg je van een knellend onderwijssysteem wat gericht is op ‘het gemiddelde’ naar boeiend onderwijs op maat voor iedereen? Het antwoord zit niet in de zoveelste verandering van buitenaf, maar roept om hervorming van binnenuit. Het onderwijssysteem past niet meer. Steeds meer kinderen vallen op en vallen uit. Professionals ervaren druk en stappen regelmatig al na enkele jaren weer uit het vak. Er verschijnen masterplannen en incidentele geldpotjes. Professionals, kinderen en ouders lopen tegen de grenzen van het systeem. Het systeem knelt en is duidelijk toe aan hervorming. Niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht.

Hoe beweeg je van een knellend onderwijssysteem wat gericht is op ‘het gemiddelde’ naar boeiend onderwijs op maat voor iedereen? Het antwoord zit niet in de zoveelste verandering van buitenaf, maar roept om hervorming van binnenuit. Het onderwijssysteem past niet meer. Steeds meer kinderen vallen op en vallen uit. Professionals ervaren druk en stappen regelmatig al na enkele jaren weer uit het vak. Er verschijnen masterplannen en incidentele geldpotjes. Professionals, kinderen en ouders lopen tegen de grenzen van het systeem. Het systeem knelt en is duidelijk toe aan hervorming. Niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht.

Nicole Hanegraaf is al haar hele leven actief in het onderwijs. Zij begon haar onderwijscarrière als leerkracht op een school voor ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Later werd zij onder andere intern begeleider, directeur van een kindcentrum en van verschillende basisscholen, die onder haar leiding van binnenuit de beweging maakten van systeemgericht naar mens- en wereldgericht. In 2020 startte zij van-Binnenuit, een leefleerschool voor professionals om eigen meesterschap te ontwikkelen van binnenuit. Haar missie is dat ontwikkelen in onderwijs van binnenuit voor iedereen mogelijk wordt.

In deze podcast verteld Nicole met enthousiasme hoe jij alvast kunt beginnen met onderwijs van binnenuit. Met de kennis van de kernopleiding beelddenken heb je ook de intrinsieke kennis in huis om dit onderwijs van binnenuit uit te voeren.