Waarom een Week van de Hoogbegaafdheid?

Het organisatieteam brengt met de Week van de Hoogbegaafdheid het onderwerp positief onder de aandacht. Zij willen kennis over hoogbegaafdheid verspreiden en vooroordelen en misvattingen proberen weg te nemen. Want hoogbegaafdheid is een woord dat niet bij iedereen positieve gedachten oproept. Mede hierdoor kunnen hoogbegaafden niet altijd en overal zichzelf zijn en hun talenten optimaal inzetten. En dat is enorm jammer, want hoogbegaafden hebben de maatschappij veel te bieden. Daarom dus deze week met een positieve insteek!

Als Het Beelddenkende Brein besteden wij tijdens onze kernopleiding een hele dag aandacht aan hoogbegaafdheid en dat is heel logisch. Hoogbegaafden zijn namelijk super beelddenkers.

Niet dat ze super krachten hebben of super helden zijn (hoewel je door het publiekelijk in de belangstelling zetten van sommige talenten, van sommige hoogbegaafden, je wel dat idee krijgt) maar alle kenmerken van het beelddenken hebben zij ook, maar dan veel intenser. Hoe hoger de intelligentie des te hoger de intensiteit van de eigenschappen.

De maatschappij is ingericht op de gemiddelde mens.  Hoogbegaafde mensen zitten erg ver van dat gemiddelde af. Ten eerste is die gemiddelde mens een taaldenker maar het heeft ook nog eens een gemiddelde intelligentie. Dat is dus dubbelop.

Superplaatjes
Het plaatje in een hoogbegaafd hoofd is supergedetailleerd. Sommige mensen hoppen van onderwerp naar onderwerp, net als sprinkhanen. Als ze van het ene onderwerp genoeg weten is het niet meer interessant en gaan ze door naar het volgende. Encyclopedieverslinders. Welke vorm ze daarvoor kiezen om de informatie binnen te krijgen is afhankelijk van hun dominantieprofiel. De ene wil luisteren, de volgende lezen en een flink aantal kijkt graag you-tube video’s of gaat gamen met levensechte geschiedenisspellen. Zo krijgen ze alle details van een onderwerp mee. Dus ook alle moeilijke kleine details. Pas dan zijn al hun losse eindjes verzadigd.

Die losse eindjes heb je de hele dag door: in je werk, tijdens vergaderingen en ook gewoon thuis aan de keukentafel.  In je hoofd gaan de gedachtes veel verder dan het gesprek waardoor er aannames ontstaan. Als die niet gecontroleerd worden kan dat averechts werken. Misverstanden kunnen ontstaan maar kan ook voor gedachtegangen zorgen die out of the box zijn waardoor er verrassende invallen en oplossingen kunnen ontstaan. Als je dit leert gebruiken kan het een groot voordeel zijn.

Superverwachtingspatroon.

Van jezelf en van je omgeving. De verwachting van jezelf hangt samen met het perfectionisme. De omgeving ziet dat bepaalde taken je wel heel gemakkelijk afgaan en verwachten dat daarna op alle vlakken. Dat gaat niet zomaar. Dat kan ook gevoel van falen veroorzaken. Jij bent toch zo slim. En dan gaat het hooggevoelige denkproces in werking die vindt dat je dat echt beter had moeten doen.

Supergevoelig
De gevoeligheid van hoogbegaafde mensen kan ook extreem zijn, voor allerlei verschillende soorten zintuiglijke en emotionele ervaringen. Dat kan zijn op spiritueel gebied, op energetisch gebied of op fysiek gebied. Ook sociale gevoeligheid kan extreme vormen aannemen. Hoogbegaafde mensen kunnen sterk reageren op een afwijzing, wel of niet bedoeld. Het gevoel van andere mensen wordt heel snel opgepikt en de sfeer van een ruimte, de aarding, de energie die er hangt, alles wordt opgemerkt en intens ervaren.

Heel belangrijk dus om zelf te weten dat andere mensen veel minder gevoelig zijn en dus geen weet hebben hoe alles bij jou binnenkomt. Dat kan de scherpe randjes eraf halen. Als jij je hooggevoeligheid begrijpt kun je er namelijk ook heel goed gebruik van maken en inzetten om je creativiteit te ondersteunen.

Taal letterlijk nemen

Door het supersnelle denkproces word taal heel snel verwerkt en omgezet in een concept. De verbindingen zijn al gemaakt voordat de hele zin is afgemaakt. Ook dit kan leiden tot misverstanden doordat een opdracht niet goed begrepen wordt maar kan ook leiden tot een taalvaardigheid die onevenaarbaar is omdat de verschillende betekenissen allemaal langs kunnen komen.

Super perfectionistisch
Je hebt een zeer gedetailleerd concept van de taak die je moet uitvoeren. Hoe je dat wilt doen, hoe het eruit moet komen te zien en welk proces je daarvoor gaat gebruiken. Dat proces ontstaat niet bottom-up maar ontstaat door het einddoel op te breken in subdoelen en daar een weg naartoe te creëren. Je hebt het helemaal uitgedacht en weet hoe het moet en wil dat dan ook in een keer uitvoeren. Gaandeweg kun je met de nieuwe informatie uit het proces bijsturen als je toch niet bij het begin begonnen was. Maar dan bestaat de kans dat de uitkomst toch niet is wat jij in je hoofd bedacht had.

Dit perfectionisme kan aardig in de weg zitten maar kun je ook ombuigen naar een tool om jezelf steeds verder te finetunen. Het is hoe jij ermee omgaat. Wat helpt is als je bij bepaalde dingen juist erg precies te werk moet gaan. Dan kun je jouw behoefte aan perfectionisme vervullen en is het niet bij alles nodig wat je doet.

Groot rechtvaardigheidsgevoel en verantwoordelijkheidsgevoel

Het rechtvaardigheidsgevoel van hoogbegaafde kinderen valt al op in de kleutergroep. Het rechtvaardigheidsgevoel komt voort uit het intense gevoel, de intuïtie en het perfectionisme. Ook het anticiperen op wat er waarschijnlijk gaat gebeuren en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn zorgen  ervoor dat je wilt dat alles netjes volgens de regels gaat. Daarnaast heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Als jij iets beloofd dan wil je dat dus ook doen. Als je het idee hebt dat jij iets laat liggen voelt dat als een schuldgevoel. Iets wat volwassenen hoogbegaafden herkennen: verontwaardigd zijn omdat je collega’s de kantjes eraf lopen en blijkbaar niet het gezamelijke doel, zeer goed werk afleveren, nastreven. Of collega’s die maar niet zien wat er gedaan moet worden, hoe fouten worden voorkomen en hoe er efficiënter gewerkt kan worden. Zeker als jij als werknemer je teamleider of baas gaat vertellen dat het allemaal beter kan, kan totaal verkeerd vallen en je je baan kosten. Als betweter gezien worden, wil niemand natuurlijk. Hoogbegaafden hebben bij gebrek aan peers vaak niet de kans gehad te leren hoe ze wél hun ideeën kunnen ventileren en ook nog de ander in z’n waarde te laten. Zodat goed bedoelde adviezen en tips ook daar aankomen waar ze het meeste effect hebben.

Tijdens de opleidingsdag hoogbegaafdheid komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe herken je hoogbegaafdheid van baby tot volwassene
  • Wat is hoogbegaafdheid
  • Burn-out/ bore-out
  • Leerkuil en mindset
  • Psychische problemen voorkomen
  • Hoe je deze mensen kinderen/jongeren/mensen kunt begeleiden
  • Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in de klas herkennen en begeleiden
  • Schooltrauma en thuiszitters

Uiteraard krijg je niet alleen een boel kennis maar ook veel handvatten, oefeningen en middelen om in jouw klas, werk of thuis te gebruiken om zoveel mogelijk hoogbegaafden de kans te geven hun potentieel waar te maken. Want een wereld zonder super beelddenkers is super saai.