Kun jij een introductie geven wie jullie zijn?  
Miranda: Ik heb veel ervaring met beelddenkers die vastlopen in alle systemen: onderwijs, hulpverlening, werk, relatie, gezin. Kortom: een opstapeling van gevolgen van het anders denken.
Alles wat regulier is, werkt niet. Dus begin ik bij al mijn klanten met wat ze leuk vinden, wat ze makkelijk af gaat, waar ze blij van worden of misschien juist wel met dat wat ze altijd al hebben willen doen, hebben, ondernemen, zien, zijn. Procesbegeleiding vanuit coaching, aangevuld met wat er nog meer nodig is. Jezelf zijn houd je het langst vol.

Natasja: Ik ben een moeder van een beelddenker(20) en een kind met autisme(16) en ben zelf een taaldenker. Mijn oudste kind liep al snel vast in het onderwijs waardoor ik mij in het beelddenken ben gaan verdiepen. Ik kwam uit de techniek maar wilde wat anders gaan doen en ben mijn praktijk ‘beeldig brein’ begonnen. In mijn praktijk kwam ik steeds meer uiteenlopende problemen tegen waardoor ik steeds verder ben gaan zoeken naar antwoorden hoe het beelddenkende brein werkt. Ik heb veel boeken gelezen, cursussen gevolgd en heb al die informatie samengebracht waardoor ik een totaaloverzicht kreeg van beelddenken en de verschillende neurodiversiteiten als ADHD, ADD en autisme maar ook TOS, Dyslexie en dyscalculie. Dat resulteerde in het boek: Beelddenkers, Als kwartjes vallen….

Waarom zijn jullie met Het Beelddenkende Brein gestart?

Omdat het boek “Beelddenkers, Als kwartjes vallen…”zoveel losmaakte bij volwassen beelddenkers en wij vonden dat wij onze kennis over het beelddenkende brein verder moesten verspreiden. Omdat er geen fysiek contact mogelijk was de afgelopen twee jaar hebben wij onze tijd gestoken in het maken van een online cursus.

 

Welke reis en ontwikkelingsproces hebben jullie de afgelopen jaren doorlopen?

Door onze intensieve samenwerking tijdens het maken van de filmpjes en de rest van de cursus hebben wij ontdekt welke obstakels in de communicatie en uitvoering je tegenkomt als beelddenkers en taaldenkers samen een project doen. Deze ervaringen hebben wij weer verwerkt in de cursus. Hetzelfde geldt voor de podcasts, alle informatie die we daar opdoen delen wij ook weer in onze cursussen en video’s waardoor het totale overzicht steeds duidelijker wordt. Wij waren eerst volledig op het onderwijs gericht maar kwamen er al snel achter dat ook volwassen beelddenkers tegen allerlei problemen aanlopen zowel op de werkvloer als in de opvoeding waardoor wij het cursus aanbod een stuk breder hebben getrokken

 

Hoe zetten jullie de ervaringsdeskundigheid in voor andere ouders en/of professionals?

Door kennis te delen via podcasts, cursussen, workshops, lezingen en video’s en inmiddels dus Webinars. En door mensen het gevoel te geven dat je niet alleen staat en mensen te verbinden met elkaar waardoor je weet dat je niet gek bent alleen maar anders denkt.

Wat vinden jullie het leukste aan het maken van de Podcasts en sinds kort de Webinars? Wat heeft het jullie gebracht?

De podcasts zijn een manier om zelf heel veel kennis te vergaren door andere mensen hun ervaringen te laten vertellen en ondertussen zelf ook kennis te delen waardoor er samen steeds meer verbinding ontstaat. Tijdens de Webinars merken wij dat mensen thuiskomen en ontdekken dat ze echt niet dom zijn of gek zijn maar dat neurodiversiteit heel veel voorkomt en echt niet het einde van de wereld is maar juist de mogelijkheid biedt om een uniek mens te zijn.

 

Wat is jullie ervaring met kinderen met een ondersteuningsbehoefte?

Elk kind heeft ergens wel ondersteuning nodig. Wij werken niet met diagnoses maar kijken naar wie het kind is, wat de eigenschappen zijn en hoe het specifieke brein denkt en leert. Daar gaan wij van uit en dan komt de oplossing niet vanzelf maar wel veel makkelijker. Het geeft vertrouwen in eigen kunnen voor kind en gezin. Wij werken met beelddenkers, hoogbegaafd, laagbegaafd(Natasja), sterke wil (Miranda), Autisme, ADD, ADHD, dyscalculie of andere neurodiversiteiten. Sinds kort zelfs met een LHBTIQA+ achtergrond.

 

Wat is jouw motivatie Miranda om vrijwilliger te zijn van Balans?

Ik help toch al vaker mensen via de telefoon en doe dat nu graag via Balans om zo ook mijn ervaring te kunnen inzetten bij mensen die daar echt behoefte aan hebben. Waarbij het voordeel van Balans is dat je individuele casussen ook in het grote geheel kunt plaatsen, waardoor er ook beleid mee gemaakt kan worden.

 

Waarom heb jij Natasja het boek “Beelddenkers, als kwartjes vallen” en “Allergisch voor Moeten” geschreven?

Omdat er nog geen enkel boek was dat alle aspecten van het beelddenken duidelijk naar voren bracht en ik inmiddels de verschillende verbanden goed uit kon leggen. Na het verschijnen van het eerste boek wilde ik ook graag dat deze kennis voor de jongeren zelf beschikbaar was en heb ik het boek nogmaals geschreven maar nu gericht op de kinderen zelf met nog meer achtergrond, ervaringsverhalen en verdieping.

 

Waar word jij blij van of krijg je energie van?

Natasja: Van het inzicht geven in hoe een specifiek brein werkt. Door uitleg te geven en het kind of de volwassenen zelf te laten ontdekken hoe het denkt en waar het spaak loopt. Daarnaast vind ik het erg leuk om uit te zoeken hoe complex ons brein werkt en hoe de verschillende onderdelen met elkaar samenhangen. We kunnen niet in hokjes denken omdat een brein een samenspel is van eigenschappen, karakter, neurodiversiteit en gender en dus niet in een hokje te vangen is.

Miranda: Als ik de capaciteiten van mijn beelddenkende brein gebruik en zie dat anderen daar voordeel van hebben zoals het oplossen van crisissituaties, het associërende denken en daarmee andere inspireer om weer wat moois van hun leven te gaan maken.

 

Als afsluiter: wat is jouw tip aan ons, de moeders/verzorgsters met een kind met een ondersteuningsbehoefte?

Hou altijd de behoefte van je kind in de gaten en hou minder rekening met de behoeftes van de volwassenen eromheen. Zorg dat je weet welke problemen/neurodiversiteit je kind heeft zodat je kan inspelen op zijn specifieke behoeftes en ga niet af op het algemene plaatje.  Zorg ook dat je jezelf in beeld hebt. Wat zijn jouw behoeftes en sterke punten. Wat kun jij voor jouw kind doen en geef je grenzen aan. Laat je niet meeslepen door zorgprofessionals die vanuit een standaard plaatje denken.

Meer info: Mama Vita (Autisme netwerk voor moeders) en Balans (vereniging voor ouders).